Besluit Schipholbaan verrast Eurlings

Minister Eurlings (Verkeer en Waterstaat, CDA) is „verrast” over het besluit van de provincie Noord-Holland om geen ruimte te reserveren voor de mogelijke aanleg van een nieuwe start- en landingsbaan op Schiphol. Eurlings hoopt de provincie op andere gedachten te brengen, aldus zijn woordvoerder.

De provincie Noord-Holland besloot deze week om, ondanks eerdere plannen daartoe, geen ruimte te reserveren voor de aanleg van de zogenoemde parallelle Kaagbaan. De provincie wilde dat alleen doen onder de voorwaarde dat een andere baan, de zogenoemde Aalsmeerbaan, zal sluiten. Sluiting van deze baan is echter niet zeker. Volgens de Noord-Hollandse VVD-gedeputeerde Ton Hooijmaijers kan minister Eurlings niet de garantie voor sluiting van een andere baan geven. „Het Rijk kan op dit moment onvoldoende perspectief bieden op een invulling van de reservering met gunstige effecten op de omgeving” , aldus de provincie.

Volgens minister Eurlings maakt het besluit van de provincie het maken van keuzes over de toekomst van Schiphol moeilijk. „Het reserveren van ruimte betekent niet dat de baan ook zal worden aangelegd. Met dit besluit doet de provincie de deur in een vroeg stadium dicht. Daarmee schiet zij in de eigen voet”, aldus de woordvoerder van de minister.

Het Rijk zou de provincie een bestuurlijke aanwijzing kunnen geven. Minister Eurlings wilde daar gisteren, na afloop van de ministerraad niet op ingaan. Aanpassing van het banenstelsel op Schiphol is volgens het kabinet een van de methoden om de geluidhinder voor omwonenden te beperken.

De gemeente Haarlemmermeer keerde zich onlangs ook tegen een parallelle Kaagbaan. Die baan zou tot „onaanvaardbare geluidhinder” van omwonenden leiden.