Agenten zijn geen dooie dienders

De vroegere Amsterdamse hoofdcommissaris van politie Eric Nordholt had de gewoonte zijn personeel aan te duiden als `dienders`. Zijn opvolger nam deze gewoonte over, maar is intussen kennelijk tot het inzicht gekomen of gebracht daarmee te stoppen. In nrc.next van 18 maart 2008 wijst VVD-fractievoorzitter in Den Haag Anne Mulder op de tanende autoriteit van de Nederlandse politie. Hij noemt drie maatregelen om het gezag van het politiekorps te herstellen - en gebruikt daarbij tot tweemaal toe het woord dienders. Ik neem de vrijheid er een vierde aan toe te voegen: gebruik ter aanduiding van politieagenten nooit meer het woord diender. Het is een vernederende typering, die onmiddellijk doet denken aan `dooie diender`, door Van Dale omschreven als `een vervelende, saaie vent`.

    • A.J.Derksen Kapelle