600 miljoen voor meer treinen Lelystad-Schiphol

Het kabinet steekt 600 miljoen euro in een verdubbeling van het aantal treinen op de route tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad. „Binnen een paar jaar moet de treinroute qua frequentie als een metro gaan werken”, zei minister Camiel Eurlings (Verkeer en Waterstaat, CDA) gisteren na afloop van de ministerraad in Den Haag.

„Een prachtbesluit”, noemde de minister de beslissing van het kabinet. Voor de reiziger betekent dit volgens hem minder vertragingen, minder volle treinen en meer reismogelijkheden. „Het levensgeluk van Almeerders gaat omhoog”, voegde de Amsterdamse wethouder Tjeerd Herrema (verkeer, PvdA) er aan toe. Want Almere staat hoog op de stressladder vanwege het fileleed.

De verbetering van de treinverbinding – „de ruggegraat van Nederland”, aldus Eurlings – maakt deel uit van het programma Randstad Urgent. Met dit programma wil het kabinet de economische concurrentiepositie van de Randstad, met Schiphol en de Zuidas als brandpunt, versterken. Daarbij speelt de verdere ontwikkeling van Almere, dat in de toekomst de vierde stad van Nederland moet worden met 350.000 inwoners, een belangrijke rol.

„Dat kan alleen als we met het openbaar vervoer een kwaliteitssprong maken”, zei Eurlings. Nu al werkt ruim de helft van de beroepsbevolking van Almere buiten de stad. Om de wegen te ontlasten moet het openbaar vervoer een aantrekkelijk alternatief vormen. In plaats van de huidige zes treinen, die per uur tussen Amsterdam en Flevoland rijden, moeten er in 2013 liefst twaalf gaan rijden. Op delen van de Flevolijn wordt het spoor verdubbeld naar vier sporen.

Het kabinet heeft in totaal 4,5 miljard euro uitgetrokken voor verbetering van de bereikbaarheid van de Noordelijke Randstad. „Dit is een grote beslissing, maar toch pas de helft van het verhaal”, zei Eurlings.

Er moet ook een nieuwe verbinding tussen de Flevopolder en Noord-Holland komen door het IJmeer. Studies hiernaar zijn in volle gang, zei Eurlings. Volgend jaar wil hij een principebesluit nemen.