Toezicht behuizing van asielzoekers

Den Haag, 20 maart. De Friese commissaris van de koningin, Ed Nijpels (VVD), gaat een werkgroep leiden die toezicht houdt op de huisvesting van mensen die onder de pardonregeling voor asielzoekers vallen. Er zijn onvoldoende woningen voor deze groep.

Pagina 2