Ook de vrouw zuipt zo veel ze kan

Miljoenen Britten doen elk weekend aan ‘binge drinking’.

Vrouwen en kinderen drinken tegenwoordig naar hartelust mee met de mannen.

Een bar in Newcastle. Volgens de WHO drinken Britten nu gemiddeld meer dan Russen. Foto Reuters Vrouwen vermaken zich in een bar in Newcastle. Naar schatting 17 miljoen werkdagen per jaar gaan in Groot-Brittannië verloren door overmatig alcoholgebruik. Foto Reuters Revellers enjoy themselves in a pub in Newcastle town centre, November 23, 2005, on the night that England and Wales prepare to relax licensing laws for the sale of alcohol. England and Wales will from Thursday abolish the 11p.m. closing time observed by most pubs since World War One. Proponents of new laws that will allow pubs to serve alcohol later, in some cases up to 24 hours a day, say they will usher in more civilised drinking habits like those of France or Spain. The race against the 11p.m. closing bell encourages Britons to binge-drink while the eviction of boozers en masse spurs the violence and vandalism that plague town centres, they say. REUTERS/Jeff J. Mitchell REUTERS

Naarmate de avond vordert neemt de straat voor Printworks, een complex met nachtclubs en bars in het hart van Manchester, het karakter aan van een absurd slagveld. Bezwete mensen zwalken rond en vallen languit op de grond, er vloeit enig bloed, hier en daar ligt braaksel, jonge mannen slaken woeste kreten en jonge vrouwen in schaarse kledij gillen zo doordringend dat het mijlenver is te horen.

„Weer veel te veel mensen die veel te veel hebben gedronken”, zegt een politieagente met een meewarige glimlach. Met tientallen collega’s en een legertje particuliere ordebewakers poogt ze tegen een uur of twee de toestand bij Printworks onder controle te houden. Maar het kan altijd erger, weet ze: „Tot nu toe is het een tamelijk rustige vrijdagnacht.”

Juist op dat moment worden de agenten aangeklampt door een jonge man met een stoppelbaard. Zijn rechterwang is met bloed besmeurd, zijn linkerwang opgezwollen. Met onvaste stem vertelt hij dat hij is aangevallen, maar hij kan zich niet meer herinneren door wie, waar of wanneer. „Bel ons morgen maar op dit nummer als het je te binnen is geschoten”, zegt een agent laconiek en drukt hem een papiertje in de hand.

Manchester is al enige tijd de onofficiële Britse hoofdstad van het zogeheten binge drinking, het grote zuipen. Uit onderzoeken blijkt dat 8,8 procent van de inwoners boven de zestien jaar er ruim twee keer zo veel drinkt als deskundigen voor verantwoord houden.

Maar eerlijk is eerlijk, de titel van zuiphoofdstad had even goed kunnen toevallen aan Liverpool, Newcastle, Glasgow of welke andere plaats in het land ook. Ook daar is het elk weekeinde raak met duizenden mensen, vooral jongeren, die zo veel drinken als ze menselijkerwijs kunnen.

„We begrijpen nog altijd niet precies waarom ze dat nu zo graag doen”, zegt prof. Ian Gilmore, voorzitter van het Royal College of Physicians in Londen. „Het heeft te maken met een drinkcultuur, die zich hier over een periode van honderden jaren heeft ontwikkeld en die moeilijk is te veranderen.”

Het totale aantal binge-drinkers in Groot-Brittannië wordt geraamd op zes miljoen. Een man kwalificeert zich als binge-drinker door zich op een avond met ten minste twee liter bier, acht kleine glazen wijn of acht shots whisky vol te gieten. Voor vrouwen, die kwetsbaarder zijn voor alcohol dan mannen, ligt die grens een kwart lager.

Velen overschrijden deze limieten moeiteloos. „Ik heb sinds half zeven vanavond tien pints bier (van elk 0,568 liter, red), vijf flesjes Stella Artois en drie glazen wodka op”, zegt de student Edwin Jones, die blijmoedig maar met onzekere tred met enkele vrienden de Printworks verlaat. Een meisje aan de overkant stapt net uit Birdcage, een nachtclub aan de overkant van de straat. Ze heeft naar eigen zeggen tien glazen wijn gehad.

De Britse drinkcultuur is in zoverre gemoderniseerd en gedemocratiseerd dat het niet langer een exclusieve aangelegenheid is voor mannen, vooral arbeiders. Voorheen leden vrouwen en kinderen slechts indirect onder de drank doordat ze vaak werden geslagen door dronken echtgenoten en vaders. Ook bleef er vaak weinig huishoudgeld over. Tegenwoordig drinken vrouwen én kinderen naar hartelust mee. En de drinkers komen even goed uit de welvarende middenklasse.

De overheid maakt zich speciaal zorgen over tieners. Groot-Brittannië telt 800.000 jongeren van beneden de vijftien jaar die regelmatig drinken. In afkickklinieken voor drankverslaafden duiken steeds meer kinderen op. De snelstgroeiende groep is die van de twaalf- tot veertienjarigen. Zorgelijk is ook dat de helft van de kinderen, die wettelijk zelf geen alcohol mogen kopen, die via ouders, broers of zusters toch krijgt.

Een tamelijk nieuw fenomeen is de drankzucht van vrouwen, vooral jonge vrouwen. Het is een schouwspel dat heel gewoon is geworden in Britse steden: groepjes jonge vrouwen, die met heel korte rokjes en hesjes, die hun borsten goed doen uitkomen, luidruchtig over straat lopen, al dan niet schunnigheden roepend naar voorbijgangers. Het is vaak moeilijk uit te maken of ze zo moeizaam lopen door hun hooggehakte schoenen of door overmatig alcoholgebruik.

„Dat drinken van vrouwen is de keerzijde van de emancipatie van de vrouw”, meent Gilmore. Ook niet alle vrouwen zijn er gelukkig mee. „Het wordt tegenwoordig bijna van je verwacht”, zegt Stacey, tweedejaars studente biomedische wetenschap. „Maar ik heb haast medelijden met vrouwen die zich zo gedragen.”

Uit recente cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) blijkt dat de gemiddelde Brit nu 9,3 liter pure alcohol per jaar naar binnenwerkt. Dat is meer dan de Russen, vanouds een natie die bekendstaat om haar overvloedige drankgebruik. „Het aantal mensen dat met leverkwalen kampt in verband met alcoholgebruik is in tien jaar tijd meer dan verdubbeld”, aldus Gilmore.

Al die drinkers produceren veel overlast voor hun omgeving. Niet alleen lawaai, maar ook ongelukken, vernielingen, huiselijk geweld en soms criminaliteit. Zo’n 70 procent van de ziekenhuisopnames tussen middernacht en 5.00 uur ’s ochtends houdt verband met drankgebruik. Naar schatting gaan jaarlijks 17 miljoen werkdagen verloren door drankgebruik.

De regering van Tony Blair besloot in 2005 de openingstijden van pubs te versoepelen in de hoop mensen zo tot gelijkmatiger drinkgewoontes te bewegen. De lobby tegen alcohol had liever gezien dat de regering eerst andere maatregelen had genomen, zoals het verlagen van de alcohollimiet voor chauffeurs of het tegengaan van advertenties voor sterke drank op de televisie.

Per saldo heeft de nieuwe wet op de sluitingstijden weinig effect gehad, bleek uit een evaluatie. De criminaliteit en de onrust in de binnensteden zijn hetzelfde gebleven. Toch besloot de regering van premier Gordon Brown de regeling te handhaven. Wel maakte ze drinkers vorige week het leven zuur met forse accijnsverhogingen. Of dat direct tot rustiger vrijdagavonden bij de Printworks in Manchester leidt, is twijfelachtig.

    • Floris van Straaten