Onderzoek aanpak 40 wijken Vogelaar

De Algemene Rekenkamer gaat de komende maanden een onderzoek instellen naar de aanpak van de ‘prachtwijken’ door minister Vogelaar (Wonen, Werken en Integratie, PvdA).

De Rekenkamer wil het onderzoek toespitsen op de financiering, de effectiviteit en de doelmatigheid van het beleid ten aanzien van de probleemwijken. Deze wijkaanpak behoort tot de speerpunten van het kabinet.

„Er is voldoende aanleiding voor een onderzoek”, aldus een woordvoerder van de Rekenkamer, omdat het aansluit bij eerder onderzoek van de Rekenkamer naar het grotestedenbeleid van voorgaande kabinetten.

Het onderzoek, dat voor het eind van het jaar moet zijn afgerond, zal zich richten op de besluitvorming bij de rijksoverheid, de rol van de woningbouwcorporaties en de uitwerking van het beleid op buurtniveau.

Het kabinet wil gedurende tien jaar 250 miljoen euro per jaar investeren. Er zijn veertig wijken in 18 steden geselecteerd die hiervoor in aanmerking komen.

Minister Vogelaar heeft gisteren in een brief aan de Kamer de stand van zaken toegelicht. Voor 31 van de 40 aandachtswijken in 12 van de 18 gemeenten zijn er inhoudelijke en financiële akkoorden over verbetering van de leefbaarheid in de wijken gesloten. Niet alle gemeenten hebben deze plannen overigens ondertekend. Met Rotterdam, Amsterdam en Utrecht moeten de akkoorden nog nader worden uitgewerkt.

In de resterende 6 gemeenten, waaronder Den Haag, is nog overleg over 9 wijkactieplannen.

Niettemin schrijft Vogelaar dat „de planvorming en de financiering van de wijkenaankap op een oor na [is] gevild.”