Ministers geven dubbele signalen over kernenergie

De Kamer sprak gisteren over een gevoelige kwestie: kernenergie. De PvdA heeft er geen behoefte aan. Maar wil het CDA wéér iets op de lange baan schuiven?

De oppositie in de Tweede Kamer had er gistermiddag zin in: eindelijk zou er weer eens inhoudelijk worden gedebatteerd over kernenergie. En dan ook nog met twee ministers die eerder lieten blijken een grondig meningsverschil te hebben over het gevoelige onderwerp.

In het regeerakkoord is afgesproken dat er tijdens deze kabinetsperiode geen nieuwe centrales worden gebouwd. Maar de politieke gevoeligheid zit niet zozeer in het bouwen van een centrale, maar in het besluit om dat in de toekomst te gaan doen.

Wat is daarover het standpunt van het kabinet?

Is dat de lijn van minister Jacqueline Cramer (Milieu, PvdA), die eerder deze maand zei dat kernenergie vóór 2030 niet aan de orde is omdat zij de voorwaarden voor nieuwe kerncentrales wil aanscherpen – waardoor gewacht moet worden op een nieuwe generatie centrales?

Of is dat de lijn van minister Maria van der Hoeven (Economische Zaken, CDA), die zulke uitspraken voorbarig noemde en er eerder voor pleitte om tijdens deze regeerperiode al voorbereidend werk te doen zodat een volgend kabinet direct nieuwe centrales kan bouwen?

De Sociaal-Economische Raad (SER) adviseerde vorige week om kernenergie uit de taboesfeer te halen. De raad erkende in dat advies dat er binnen het orgaan meningsverschillen leven: meer kernenergie is voor de werkgevers nu al een serieuze optie, voor de werknemers niet.

Maar beide partijen zijn het er wél over eens dat uitbreiding van kernenergie bespreekbaar moet zijn, en dat het kabinet bij zijn besluitvorming over de energievoorziening meer kerncentrales als serieus alternatief in 2010 moet laten meewegen. De voorraden kolen, gas en olie zijn tenslotte eindig.

Die bespreekbaarheid blijkt eigenlijk bij de meeste politieke partijen al te leven. De SP is niet meer mordicus tegen de uitbreiding van kernenergie. Liever niet, maar hou de optie open, is nu het standpunt.

Voor de PvdA is kernenergie na 2020 ook bespreekbaar, waarbij het jaartal vooral wordt bepaald door de aanloop die een nieuwe centrale vergt. Als vandaag tot een nieuwe centrale wordt besloten, duurt het nog tot 2023 voordat de centrale er ook staat, constateerde de SER.

De ChristenUnie lijkt radicaler te zijn geworden. De kleinste coalitiepartij toont dezelfde houding als GroenLinks, de laatst overgebleven partij die kernenergie om principiële redenen afwijst.

De PVV is de enige partij die zich principieel vóór kernenergie uitspreekt. Betaalbare en toegankelijke energie is het belangrijkste uitgangspunt van deze partij.

Van der Hoeven en Cramer kondigden gisteren aan dat het kabinet in mei of juni met een eigen energierapport komt, waarin alle opties en scenario’s na 2020 in kaart worden gebracht. Maar daar hield de eendracht ook meteen op.

Cramer: „Kernenergie is een optie die we even hebben geparkeerd. De discussie is een non-discussie. Dit kabinet gaat niet beslissen over kernenergie. Het is niet aan de orde in deze regeerperiode.” Maar volgens Van der Hoeven zullen in het kabinetsrapport over energie wel degelijk politieke keuzes worden gemaakt.

Maar hoe zat het dan met die aangescherpte voorwaarden die Cramer voor nieuwe centrales aankondigde?

„Die zijn niet meer noodzakelijk, want de discussie wordt niet meer gevoerd”, zei de minister. Pas als een investeerder zich bij haar meldt om een nieuwe centrale te bouwen, zal zij de voorwaarden gaan aanscherpen, liet zij een verbouwereerde Kamer weten. Werd de behandeling van een vernieuwde Kernenergiewet eerst uitgesteld in afwachting van het SER-advies, nu blijkt de wet dus helemaal niet meer nodig. En het SER-advies evenmin.

De PvdA-fractie in de Tweede Kamer heeft, net als partijgenoot Cramer, geen haast met kernenergie, zo benadrukte woordvoerder Diederik Samsom gisteren maar weer eens. Maar het is nog maar de vraag of coalitiegenoot CDA zal accepteren dat er, na de interne onenigheid en de vastgelopen vernieuwing van het ontslagrecht, wéér een gevoelig maatschappelijk onderwerp ostentatief on hold wordt gezet. Kernenergie zal dus nog wel even smeulen binnen dit kabinet.

    • Jeroen Wester