Kinderopvang duur succes

Kostenoverschrijding is goed. „Een groot succes”, zegt de VVD. „Een gigantisch succes”, aldus GroenLinks.

Het gaat hier om de kosten voor de kinderopvang, die in 2007 het budget met 470 miljoen euro hebben overstegen. Dit komt mede doordat afgelopen jaar 110.000 extra vrouwen de arbeidsmarkt hebben betreden. Dat waren er veel meer dan het kabinet had verwacht. Daardoor klopt de raming van de kosten niet.

Maar die toename van het aantal vrouwen op de arbeidsmarkt was precies de bedoeling. In een spoeddebat over de kinderopvang roemden ook de PvdA, de PVV en D66 vanochtend de gestegen arbeidsparticipatie van vrouwen.

Nu de kosten nog. Het kan natuurlijk niet zo zijn, vindt de Tweede Kamer, dat de kosten voor de kinderopvang ongebreideld blijven stijgen. Daar staat tegenover dat de kosten níét mogen worden opgevangen door te bezuinigen op de kinderopvang, stelde Kamerlid Ineke Dezentjé Hamming (VVD) in een motie. Haar collega Ineke van Gent (GroenLinks) vroeg verantwoordelijk staatssecretaris Dijksma (Onderwijs, PvdA) bij minister Bos (Financiën, PvdA) aan te dringen op het betalen van de rekening. Het totale kabinet moet meebetalen, vond Van Gent, dus niet alleen het ministerie van Onderwijs. En de kosten mogen niet worden afgewenteld op ouders.

Het spant erom of bovenstaande partijen een Kamermeerderheid hebben. Het CDA wil wachten totdat de oorzaken van de gestegen kosten bekend zijn. De SP vindt dat de verhoging van de arbeidsparticipatie wel „een tandje minder” kan, omdat er ook „mantelzorgers, vrijwilligerswerkers en moeders in de tussenschoolse opvang” nodig zijn. De SGP ziet vrouwen het liefst thuis.

Nog even geduld: Dijksma neemt binnenkort een besluit.