Economie toch geremd door crisis

De Nederlandse economie zal dit jaar hinder ondervinden van de kredietcrisis en de problemen op de financiële markten. De economische groei zal dit en komend jaar met bijna 2 procentpunt terugvallen, van 3,5 procent in 2007 naar 1,75 procent in 2009. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Planbureau (CPB). „Het beeld is verder verslechterd”, zegt CPB-directeur Coen Teulings. De eerste helft van dit jaar profiteert Nederland nog van de groei van het bruto binnenlands product van 2007 en zal de economie nog met 2,25 procent groeien. Daarna zullen gevolgen van de internationale crisis merkbaar worden. (NRC)