correcties & aanvullingen

Naam illustrator

Bij de illustratie bij het artikel Hulpje van de hulpverlener (woensdag 19 maart, pagina 25) ontbrak de naam van de maker ervan: Tomas Schats.