Commissie steunt `jongerenhoofdstad`

Rotterdam, 20 maart. De Europese Commissie steunt het initiatief van Rotterdam om de stad uit te roepen tot Europese Jongerenhoofdstad 2009. Rotterdam mag nu in officiële publicaties verwijzen naar de Europese steun, maar daarmee is de stad niet de Europese Jongerenhoofdstad. Dat predicaat is (nog) geen formele titel die de Commissie verleent.