Bush: strijd Irak nobel en nodig

De Amerikaanse president Bush heeft gisteren de vijfde verjaardag van de inval in Irak aangegrepen om zijn vertrouwen in een goede afloop van de oorlog uit te spreken. In een rede in het Pentagon noemde Bush de oorlog „nobel, nodig en gerechtvaardigd”. „De strijd in Irak zal eindigen in een zege.”

Bush erkende dat „de strijd langer, zwaarder en duurder is geweest dan we verwachtten”. „Niemand bestrijdt dat we een hoge prijs hebben betaald in levens en kapitaal, maar dit was nodig als we afwegen wat een strategische overwinning van onze vijanden in Irak zou kosten.” In Irak zijn tot nu toe 3.992 Amerikaanse militairen gedood. De oorlogsuitgaven bedragen meer dan 500 miljard dollar.

Bush refereerde 14 keer aan Al-Qaeda. Volgens hem willen „de terroristen die onschuldigen vermoorden in de straten van Bagdad ook onschuldigen vermoorden in de straten van Amerika.” Dankzij de troepenversterking van vorig jaar, stelde Bush, is Irak nu echter „de plek geworden waar Arabieren met Amerikanen samenwerken om Al-Qaeda te verdrijven. In Irak zien we de eerste grootschalige Arabische opstand tegen Osama bin Laden, zijn wrede ideologie en zijn moorddadige netwerk.”

Experts wezen er gisteren op dat de sunnitische strijdgroep Al-Qaeda-in-Irak weinig tot geen contact heeft met het terreurnetwerk van Bin Laden, dat de groep vooral van eigen bodem is en niet bestond vóór de inval.

De Iraakse president Talabani zei gisteren dat de inval in 2003 „een nieuw tijdperk van hoop en democratische rechten voor het volk” inluidde. Maar, zei hij, „de weg die wij vijf jaar geleden insloegen, kent nog vele obstakels. Er is het geweld en het terrorisme. En er is de corruptie.” (AFP, AP)

Democratisering: pagina 5

Commentaar: pagina 9