Beurssucces Visa maakt weinig verschil

De beursgang van Visa, ter grootte van 18 miljard dollar (11,6 miljard euro), is het enige teken van optimisme op de voor het overige zieltogende Amerikaanse markt voor beursintroducties. De instapkoers was hoger dan beoogd en de aandelen stegen meteen 35 procent in waarde. Zeker, een deel van het aanvankelijke enthousiasme ebde weg toen beleggers ontnuchterden. Maar het kan ze vergeven worden dat ze hoopten dat de beursgang van de creditcardfirma een keerpunt zou vormen. Ze zullen waarschijnlijk teleurgesteld worden.

In de eerste plaats is Visa anders dan andere marktdebutanten. Het is een vertrouwenwekkend bedrijf en een marktleider. En hoewel zijn groei kan worden vertraagd door behoedzamer opererende klanten, heeft het bedrijf zelf geen creditcardschulden op zijn balans staan. Het fungeert slechts als doorgeefluik voor de banken, waardoor zijn eigen risico wordt beperkt. Visa zal er bovendien van profiteren als mensen voor het betalen van hun aankopen overstappen van cash op plastic.

Na de koersexplosie werd Visa verhandeld tegen een kleine premie ten opzichte van de kleinere concurrent Mastercard, na aftrek van de reservering in verband met door American Express en Discover aangespannen rechtszaken naar aanleiding van aantijgingen dat de bankeigenaren van Visa andere firma’s van de creditcardmarkt weerden. De premie kan zelfs nog toenemen, omdat Visa marktleider is en zijn juridische problemen uiteindelijk zullen worden opgelost.

Voordat Visa op de markt verscheen, bedroeg de totale waarde aan nieuwe Amerikaanse beursintroducties dit jaar slechts 4,5 miljard dollar, 56 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar, aldus onderzoeksbureau Dealogic. Afgezien van zogenoemde blank check IPOs [beursintroducties waarbij niet meteen duidelijk is waar het geld naar toe zal gaan], hebben slechts tien bedrijven dit jaar een nieuwe beursnotering gekregen, waarbij een magere 1 miljard dollar werd binnengehaald. Dat is het slechtste resultaat sinds het eerste kwartaal van 2003.

Dit betekent dat beleggers op een enorme berg geld zitten. Voor hen leek de reeds lang in de lucht hangende beursgang van Visa onder de huidige marktomstandigheden een redelijk verantwoorde gok. Maar over het geheel genomen zijn de problemen op de aandelenmarkten als gevolg van de weerzin tegen risico’s onder beleggers en de wispelturigheid van de markten nog niet verdwenen. Daarom liggen er nog niet veel meer beursgangen in het verschiet. Het succes van Visa kan achteraf gezien wel eens een moment van kalmte blijken in het oog van een storm.

Cyrus Sanati

Vertaling Menno Grootveld

Voor meer commentaaruit Londen: www.breakingviews.com

    • Cyrus Sanati