Best presterende fonds half Chinees

Nieuwsanalyse

Ping An uit China koopt de helft van Fortis-onderdeel vermogensbeheer. Dat levert Fortis kapitaal dat het hard nodig heeft, én toegang tot de Chinese markt.

Eén deal, twee doelen bereikt. Fortis heeft zich met de verkoop van zijn vermogensbeheerdivisie versterkt met kapitaal dat de bankverzekeraar hard nodig had, maar zich tegelijkertijd een belangrijke entree op de Chinese markt verschaft.

De prijs: het best presterende beleggingsfonds van Nederland, Fortis Obam, wordt voor de helft eigendom van Chinezen. Net als alle andere Fortis-beleggingsfondsen en fondsen die met de naam ABN Amro zijn getooid. Dat is het gevolg van de joint venture die Fortis gisteren aankondigde met de Chinese verzekeraar Ping An.

De Chinezen kopen voor 2,15 miljard euro een belang van 50 procent in Fortis Investments en nemen daarmee zowel de beleggingsfondsen van Fortis als nagenoeg het totale, pas recent verworven ABN Amro Asset Management (vermogensbeheer) over. De nieuwe joint venture, Fortis Ping An Investments geheten, zal in totaal 2.400 werknemers tellen die samen 245 miljard euro aan belegd vermogen beheren.

De Belgisch-Nederlandse verzekeraar had sterk behoefte aan kapitaal sinds de overname van ongeveer eenderde van ABN Amro, vorig jaar. Met een afschrijving van 1,9 miljard op dubieuze hypotheekobligaties en andere twijfelachtige kredietproducten als gevolg van de kredietcrisis, twee weken geleden, werd die behoefte alleen maar groter.

Sindsdien gonsden al geruchten over een nieuwe kapitaalinjectie door Ping An. Ping An en Fortis zijn geen onbekenden van elkaar. Afgelopen november kocht de Chinese investeerder zich via de beurs in voor 1,8 miljard euro in (een belang van 4,18 procent). Tussentijds werd dat verhoogd naar 4,99 procent. In ruil daarvoor kreeg Ping Ans bestuurder Louis Cheung Chi Yan een zetel in de raad van commissarissen van Fortis.

Met de 2,15 miljard euro die Fortis nu binnensleept, kan een deel van de schuld afgelost worden die het concern moest maken voor die spraakmakende overname. Fortis legde eind vorig jaar 24,5 miljard euro op tafel voor delen van ABN Amro. Met een claimemissie van 13,2 miljard, een groot aantal kleine posten en de 2,15 miljard van Ping An is daar inmiddels 23,5 miljard van gedekt. De verwachting is dat Fortis de resterende onderdelen van ABN Amro Asset Management zal verkopen om daarmee het laatste miljard binnen te halen.

Maar Fortis had niet alleen behoefte aan kapitaal, maar heeft al langer de ambitie om door te breken op de Chinese markt. In het verleden investeerde Fortis al in twee Chinese levenverzekeraars. Met Ping An heeft Fortis een sterke partner gevonden om ook in vermogensbeheer voor rijke Chinezen een belangrijke speler te worden in China. Vooral via eigen fondsen en voormalige fondsen van ABN Amro beheert Fortis er nu 4,1 miljard euro, minder dan in Japan, waar het 6,3 miljard beheert.

Ping An is de tweede levensverzekeraar van China. Het is tot dusverre nog geen grote partij met beleggingsfondsen voor Chinezen, maar wil dat wel worden. In november, bij de eerdere kapitaalinjectie, spraken beide bedrijven de bereidheid uit om te komen tot een samenwerking. Ping An zocht mogelijkheden om de Europese markt te betreden en te leren van een westerse financiële instelling en Fortis had wel oren naar een springplank naar de snelgroeiende Chinese markt. Gilbert Mittler zei daar destijds over: „Een bevriende partij helpt om deuren te kunnen openen.”

Fortis stopt in totaal 245 miljard euro aan belegging in de joint venture. Ping An heeft geen publieke beleggingen en koopt zich slechts in. Wel stelt Ping An zijn uitgebreide Aziatische distributienetwerk open voor de Belgen en Nederlanders. In een gisteren verstuurd persbericht leidt dat tot de vrolijke constatering dat het nieuwe Fortis Ping An Investments „toegang heeft tot twee stevige thuismarkten: China en de Benelux”. China telt 1,2 miljard inwoners, de Benelux ruim 27 miljoen.

    • Daan van Lent
    • Egbert Kalse