Achterstand in huisvesting na asielpardon

De Friese commissaris van de koningin, Ed Nijpels (VVD), gaat een werkgroep leiden die toezicht houdt op de huisvesting van mensen die onder de pardonregeling voor asielzoekers vallen.

Er is een achterstand in de huisvesting van deze groep. Naar schatting 25.000 tot 30.000 mensen vallen onder de pardonregeling.

Vanaf juli 2007 moeten de gemeenten elk half jaar samen 5.000 mensen uit deze groep huisvesten. Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zijn tot nu toe 5.400 mensen gehuisvest. Maar een woordvoerder zegt dat „het proces nu goed op gang is gekomen.”

De vertraging is volgens de VNG ontstaan omdat gemeenten afspraken moesten maken met woningcorporaties. Ook moest contact gelegd worden met de mensen om wie het gaat: hun woon- of verblijfplaats was niet altijd bekend.

In de taskforce zitten vertegenwoordigers van het Rijk, de gemeenten en de woningcorporaties. De taskforce gaat een openbare website beheren waarop per gemeente te zien is hoe de huisvesting verloopt.

De voormalige asielzoekers worden onder meer op basis van inwonertal verdeeld over de gemeenten. Binnen een regio mogen gemeenten elkaar helpen. Als de ene gemeente bijvoorbeeld veel eengezinswoningen heeft en de andere veel kleine flats kunnen ze ruilen. Ook kunnen centrumgemeenten een beroep doen op omliggende gemeenten. De gemeente Wageningen (Gelderland) is een van de gemeenten die dat willen doen. Daarover worden volgens een woordvoerder inmiddels afspraken gemaakt met naburige gemeenten.

De mensen die een verblijfsvergunning hebben gekregen, krijgen maar één keer een woning aangeboden, zei Nijpels vanmorgen op Radio 1. Als ze die niet accepteren, moeten ze zelf een huis zoeken. Eind 2009 moeten gemeenten de noodopvang aan asielzoekers en illegalen staken. Door het generaal pardon zou die noodopvang overbodig worden.

De VVD, waar Ed Nijpels actief lid van is, was tegenstander van het generaal pardon.

Informatie per gemeente via www.huisvesting-statushouders.nl