Vrienden Verdonk richten bedrijf op

De Stichting Vrienden van Rita Verdonk heeft een bedrijf opgericht onder de naam Favorita BV. Uit de inschrijving bij de Kamer van Koophandel blijkt dat het bedrijf zich gaat bezighouden met „het inzamelen van gelden en het organiseren van activiteiten ter ondersteuning van Rita Verdonk”.

Volgens Ed Sinke, bestuurslid van Verdonks vriendenstichting, zal het bedrijf „commerciële activiteiten” ontplooien zoals de verkoop van „petjes en sjaaltjes”. Sinke beaamt dat het bedrijf is opgericht om belastingtechnische redenen. Het gaat daarbij met name om de verrekening van de omzetbelasting. „Dat doen we gewoon volgens de regels die hiervoor gelden”, zegt Sinke.

Hij stelt dat de oprichting van het bedrijf niets te maken heeft met het verhullen van inkomstenbronnen. Vorige week werd bekend dat minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken, PvdA) een wetsvoorstel voorbereidt om politieke bewegingen zonder leden te dwingen meer openheid te geven over hun financiën. Ook Kamerlid Fred Teeven (VVD) bekritiseerde Rita Verdonk over het gebrek aan financiële transparantie.

„De aanval van de gevestigde politieke orde op de nieuwe bewegingen is begonnen”, stelt Sinke. „Ook bestaande partijen hebben stichtingen waar het mogelijk is om anoniem financiële steun te verlenen.”

Sinke stelt dat Verdonk bereid is om meer openheid te verschaffen over haar financiers. „Maar dan moet dat ook gelden voor de bestaande politieke partijen.”

Politieke partijen kregen in het verleden wel giften van bedrijven en ondernemers. Zo was de Lijst Pim Fortuyn voor een groot deel afhankelijk van geld van vastgoedondernemers. De constructie waar Verdonk voor heeft gekozen, met de oprichting van een bedrijf, is een primeur, zegt Paul Lucardie van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen in Groningen.