Vleeskeuring faalt om geld

Door bezuinigingen faalt de vee- en vleeskeuring in Nederland. Vleesbedrijven die de keuring zelf moeten betalen, hebben met succes voor gepleit door verlaging van de kosten van keuringen. Hierdoor kampen keuringsinstanties nu permanent met financiële en uitvoeringsproblemen.

pagina 12 en 13