Tol in Den Haag moet weg mogelijk maken

De gemeente Den Haag overweegt tol te heffen om een nieuwe weg naar het centrum te bekostigen. Deze weg, het Trekvliettracé, moet de drukke Utrechtsebaan ontlasten. Omdat de gemeente kampt met een tekort van minimaal 130 miljoen euro bij de financiering hiervan is tolheffing een serieuze optie, zegt de Haagse wethouder Peter Smit (verkeer, VVD).

Het Trekvliettracé moet in 2016 het knooppunt Ypenburg via een tunnel met bedrijventerrein Binckhorst bij het centrum van Den Haag verbinden.

Gisteren maakte het college van B en W bekend nog eens 29,8 miljoen uit te trekken voor het tracé. Daarmee is de regionale financiering voor het project rond. De gemeente en het stadsgewest Haaglanden hebben er nu in totaal 225 miljoen euro voor gereserveerd. Die voorwaarde had minister Eurlings (Verkeer en Waterstaat, CDA) gesteld om zelf ook maximaal hetzelfde bedrag voor het tracé uit te trekken.

Smit denkt nu nog maximaal 290 miljoen euro nodig te hebben. In eerste instantie worden private investeerders gezocht. Die zouden dan in ruil tol kunnen heffen op de nieuwe weg. Als dat niet lukt, kan de gemeente zelf ook tol heffen. Er zijn twee mogelijkheden: een heffing met „differentiatie naar plaats” – waarbij op verschillende toegangswegen, zoals de Utrechtsebaan, tol moet worden betaald – of een heffing op alleen het Trekvliettracé. Nadeel hiervan is dat het tracé dan minder aantrekkelijk wordt.

    • Brian van der Bol