Toezicht Kamer op de Belastingdienst

De Tweede Kamer gaat de Belastingdienst scherper in de gaten houden. Beloften van beterschap van staatssecretaris Jan Kees de Jager (Financiën) zijn niet meer voldoende. Dat bleek gisteren tijdens een Kamerdebat met de staatssecretaris. Op 26 maart beslist de Kamer hoe het scherpere toezicht vorm moet krijgen. De PvdA wil de Algemene Rekenkamer daar een rol bij geven.

De VVD vindt het onaanvaardbaar dat het nog vier tot negen jaar duurt voordat de automatisering van de dienst helemaal op orde is, zoals De Jager eerder liet weten. De bewindsman verwees daarbij naar de vorige minister van Financiën, Gerrit Zalm, onder wiens bewind de problemen zijn ontstaan. In die tijd heeft de leiding van de Belastingdienst volgens de staatssecretaris nooit gewezen op de onuitvoerbaarheid van de nieuwe taken die de dienst erbij kreeg.

De Jager deelde de Kamer gisteren mee dat nog 800.000 toeslagen (zoals de huurtoeslag) handmatig moeten worden beoordeeld en toegekend. Om dat zo snel mogelijk te doen, moeten belastingambtenaren overwerken. De PvdA wil een nieuw (semi-)overheidsorgaan in het leven roepen dat op voorhand en objectief de uitvoerbaarheid van nieuwe (belasting)regels onderzoekt. Ongeacht of die door de regering of door Kamerleden zijn bedacht.

De Jager reageerde lauw op dit idee. De rompslomp die wetswijzigingen voor burgers en bedrijven veroorzaken, wordt al jaren vooraf onderzocht door de onafhankelijke organisatie Actal. Gisteren aanvaardde de Kamer een motie om Actal ook wijzigingen die de Kamer aanbrengt te laten doorlichten.

Lees meer over de problemen bij de Belastingdienst op nrc.nl/belastingdienst

    • Aertjan Grotenhuis