Siemens brengt beleggers in verwarring

Siemens is nog steeds bezig de kunst van de diplomatie onder de knie te krijgen. Nog maar drie maanden geleden gaf het Duitse industrieconglomeraat optimistische verklaringen uit over de groei en de winstmarges. Tegelijkertijd werd een evaluatieonderzoek naar drie van zijn langetermijnprojecten gestart. De uitkomst daarvan – een winstwaarschuwing van 900 miljoen euro – heeft de geloofwaardigheid van het management ondermijnd.

Topman Peter Löscher heeft beslist verwachtingen gewekt. Beleggers werd verteld dat ze in het lopende fiscale jaar een procentuele omzetgroei tegemoet konden zien van minstens tweemaal die van de mondiale economie. Hij voorspelde ook dat de operationele winst tweemaal zo snel zou toenemen als de omzet. Ervan uitgaande dat het mondiale bbp met 3,4 procent groeit, verwachtte Siemens dus een omzetgroei van 7 procent en een stijging van de operationele winst met minstens 14 procent.

Het is geen verrassing dat Siemens op problemen is gestuit. Het bestuur meent dat de divisies voor stroomopwekking uit fossiele brandstoffen, mobiliteit en IT-oplossingen potentiële probleemgebieden zijn, wegens hun gevoeligheid voor langetermijncontracten. Zogenoemde turn-key-projecten – waarin Siemens diverse bedrijven samenbrengt om een kant-en-klare fabriek of elektriciteitscentrale te bouwen – zijn altijd riskant geweest, maar dikwijls ook heel winstgevend.

De problemen doen zich over de hele linie voor. Siemens heeft bekendgemaakt dat de kosten zijn gestegen – hogere grondstoffenprijzen, terwijl de contracten zijn opgesteld lang vóór de recente prijsstijgingen – en dat de bouw vertraging heeft opgelopen door een tekort aan geschoolde werknemers.

De oplossing lijkt eenvoudig: Siemens werft meer geschoold personeel, spreidt de risico’s over meerdere partijen en verdeelt contracten indien mogelijk in kortere periodes, om op die manier prijsstijgingen vaker te kunnen verdisconteren in de prijs voor de afnemer. Siemens zal ook zijn afhankelijkheid van turn-key-projecten terugbrengen naar eenderde van de omzet, zodat een evenwichtiger verhouding ontstaat ten opzichte van de divisies voor dienstverlening en componenten.

Als Löscher erin slaagt zijn ambitieuze plannen voor een herstructurering van het concern te verwezenlijken, kan hij de voorziene klap opvangen van 15 procent voor de operationele winst, die de implicatie is van de winstwaarschuwing. Toch zal hij, zelfs als dat hem lukt, moeten leren beleggers beter voor te bereiden op ietwat voorspelbare onplezierige ontdekkingen.

Una Galani

    • Una Galani