Persstemmen over Belgisch kabinet

De Standaard

Negen maanden en tien dagen nadat Yves Leterme 800.000 kiezers achter zich heeft weten te scharen, is het onbetwiste kopstuk van CD&V er dus in geslaagd ook een meerderheid in het parlement te verzamelen achter zijn politieke project. Morgen zal de West-Vlaming de eed afleggen in de handen van het Belgische staatshoofd. De regering-Leterme I is daarmee, eindelijk, een feit.

Dramatisch genoeg – voor de man zelf én voor ons land – is dat zowat het enige positieve dat kan worden gemeld. Want wie deze regering net iets meer van nabij durft te bekijken, kan niet anders dan schrikken. Alle elementen zijn aanwezig om er een van de slechtste regeringen aller tijden van te maken. [...]

Heeft de ploeg Leterme I een samenhangend programma? Neen. Het document dat gisteren, al bij al toch na vele maanden onderhandelen, bekend raakte, is een beschamend alternatief voor wat een visionair akkoord zou moeten zijn. Een beetje fiscale maatregelen, een beetje koopkrachtmaatregelen, een beetje activering, een beetje links en een beetje rechts, en vooral veel dat naar later wordt verschoven. [...]

Geen ploeg, geen programma, geen begroting, geen termijn, geen leider. Dat is de wel heel zwakke basis waarop LetermeI, negen maanden na de verkiezingen, kan vertrekken. Om de mantra van ‘goed bestuur’ en ‘geloofwaardigheid’ waar te maken, zullen Yves Leterme en zijn coalitiepartners op korte termijn moeten bewijzen dat de voorbije negen maanden een ongelukkige interim-periode waren. Maar laat ons eerlijk zijn: niemand gelooft dat België vanaf vandaag goed bestuurd wordt.

De Morgen

[...]Dit is het regeerakkoord van het grote uitstel, waarbij alle punten waarover politieke conflictstof bestaat zorgvuldig geëvacueerd werden, verpakt in vrome beloften zonder enige concrete uitwerking.[...]

Het ergerlijkst wordt dat bij het luik over de sociaal-economische beslissingen, niet meer dan een optelsommetje van de wederzijdse verzuchtingen. Liberalen hebben er een voornemen tot belastingvermindering in gekregen, christen-democraten en Waalse socialisten een voornemen tot verhoging van een aantal uitkeringen.

Jammer genoeg is er geen enkele termijn en geen enkel bedrag op die voornemens gezet. Dat zou wel nuttig geweest zijn, want technici ramen de kostprijs van zo’n pakket op een dikke 10 miljard euro, zeker als je er de intentie bij neemt om naar een begrotingsoverschot van 1 procent te evolueren.

Dat geld heeft Leterme I niet, maar desondanks belooft men het nu toch al uit te geven. [...] Dat maakt deze regering ook ronduit onverantwoordelijk. [...] nergens zoeken naar nieuwe inkomsten, maar alleen nieuwe uitgaven plannen waarvoor geen enkele financieringsbasis aanwezig is. Dat is kiezen voor een pad dat rechtstreeks naar de ondermijning van de fundamenten van onze welvaartsstaat leidt. [...]

Deze regering steekt de kop in het zand, schuift de problemen voor zich uit en blijft desondanks ongegeneerd vastzitten in de beloftecultuur. De rekening is voor later, en, zo hopen ze, zal hopelijk niet door hen betaald moeten worden.

Bij de volgende, al dan niet samenvallende verkiezingen van 2009 zal blijken of hun inschatting juist is. Dit heeft meer het karakter van een nieuwjaarsbrief dan van een voldragen regeerakkoord, en maakt Leterme I meer tot een studiedienst dan tot een regering.