Ombudsman: Staat debet aan verharding

Overheidsdiensten behandelen burgers te vaak op een onbehoorlijke manier. Dat leidt tot een verharding van de samenleving.

Dat concludeert de Nationale Ombudsman vandaag in zijn jaarverslag. Ombudsman Alex Brenninkmeijer schrijft: „Een arrestant krijgt een onnodige klap in het gezicht, bij een crisissituatie rond een kind wordt niet ingegrepen, (...) de belastingdeurwaarder ontruimt onnodig de woning van een wegens ziekte afwezige man.” Gebrek aan vertrouwen jegens de burger en nadruk op bedrijfsmatig werken, leidt bij de overheid tot een verwijdering tussen die burger en overheid.

De verharding van de samenleving kan niet worden toegeschreven aan burgers, vindt de ombudsman. „Het overgrote deel van de burgers deugt. De sleutel ligt bij de overheid.” Zo is agressiviteit tegenover de politie mede te wijten aan toenemend ongeduld bij politieagenten, zegt hij.

Door automatisering en bezuinigingen is er te weinig persoonlijk contact tussen ambtenaren en burgers. Ook nemen overheden burgers te vaak niet serieus. Zij voelen zich dan volgens hem terecht onbehoorlijk behandeld. De overheid gaat slecht om met kritiek op haar functioneren. Problemen worden afgedaan als incidenten, schrijft de ombudsman.

De ombudsman ontving in 2007 13.242 klachten over 500 overheidsorganisaties. Het aantal klachten is na een „stormachtige groei” in 2006 weer iets afgenomen, maar ze zijn wel complexer geworden.

Interview ombudsman: pagina 3