Na vijf jaar weer meer asielaanvragen in EU

Asielverzoeken Irakezen

Voor het eerst in vijf jaar is het aantal asielaanvragen in de geïndustrialiseerde wereld in 2007 gestegen. Dat constateert de vluchtelingenorganisatie UNHCR in haar jaarlijkse asieloverzicht, dat vandaag verschijnt. De stijging in 43 industrielanden is vooral toe te schrijven aan de toename van Iraakse asielzoekers.

De 27 landen van de Europese Unie kregen in totaal 222.900 aanvragen te verwerken, een stijging van 11 procent vergeleken met 2006. ‘Oude’ EU-lidstaten kregen er relatief meer dan ‘nieuwe’. Door scherpe stijgingen in vooral Zweden en Zuid-Europese landen als Griekenland groeide het aantal aanvragen in de oude EU met 27 procent. In nieuwe EU-landen was de stijging 9 procent.

Een op de zes aanvragen werd door een Irakees ingediend. „Als Iraakse asielaanvragen buiten beschouwing worden gelaten”, schrijft UNHCR, „bedraagt de toename maar 2 procent”, in plaats van 10 procent.Het tweede land van herkomst van asielzoekers in 2007 was Rusland, gevolgd door China, Servië en Pakistan.

Nederland kreeg in 2007 volgens het rapport maar liefst 51 procent minder asielzoekers dan in 2006: in totaal 7.100. Maar dit beeld is vertekend, zegt Gilles van Moortel van UNHCR in Brussel. In werkelijkheid bleef het aantal aanvragen ongeveer gelijk. „De cijfers die UNHCR gebruikt hebben alleen betrekking op nieuwe aanvragen. Nederland telde tot en met 2006 als enige land ook herhaalde aanvragen mee. Het is pas per 2007 overgestapt op ‘ons’ systeem. Het cijfer van 2006, 14.470 aanvragen, is zo’n 60 procent te hoog. Dus die daling van 51 procent is in werkelijkheid een heel lichte daling.”

De stijging van asielaanvragen is voorlopig relatief, benadrukt William Spindler van UNHCR. „De trend is: strengere wetgeving, minder aanvragen. Het aantal aanvragen is de helft van wat het in 2001 was. Het beeld dat we worden overspoeld, klopt niet. De echte last wordt gedragen door landen als Syrië en Jordanië, waar 2 miljoen Irakezen zitten.”

Asielverzoeken Irakezen

Het volledige rapport is te lezen op: unhcr.org