Kerken en moslims doen samen oproep

Utrecht. Nederlandse kerken en moslimorganisaties roepen de Nederlandse bevolking op zich in te zetten voor een samenleving waarin respect en verdraagzaam samenleven centraal staan. De oproep staat in een gemeenschappelijke verklaring van vertegenwoordigers van de Raad van Kerken in Nederland, het Contactorgaan Moslims en Overheid en de Contact Groep Islam, waarover maandag in Utrecht overeenstemming werd bereikt. De opstellers van de verklaring roepen kerk- en moskeebesturen op elkaar te ontmoeten, kerken en moskeeën open te stellen en met elkaar te werken aan een goede verstandhouding. Tijdens de bijeenkomst werd ook gesproken over de mogelijkheid als Nederlandse christenen en moslims de Nederlandse situatie in islamitische landen uit te leggen.