Kamer eist openheid woekerpolis

Minister Bos (Financiën, PvdA) is gisteren in aanvaring gekomen met de Tweede Kamer over de zogenoemde woekerpolissen. Bos heeft een commissie aan het werk gezet die met een feitenonderzoek duidelijk moet krijgen welke risico’s consumenten lopen met hun beleggingspolissen. Maar de Kamer vindt dat die commissie onvoldoende helder zal maken wie precies welk probleem heeft.

Kamerlid Weekers (VVD) wilde gisteren van Bos horen waarmee de commissie, die eind april zal rapporteren, precies zal komen. Bos legde uit dat de commissie van een groot aantal verzekeraars productinformatie heeft opgevraagd. Op basis daarvan zal de commissie „vijftig voor de consument herkenbare beleggingsproducten” samenstellen met de daarbij behorende risico’s. Volgens Bos kunnen consumenten aan de hand van een aantal kenmerken van hun eigen polis zelf opzoeken welke risico’s ze lopen. De onderzoekers zullen niet melden welke verzekeraar welk product aanbiedt.

De Kamer neemt daar geen genoegen mee. Ook coalitiepartijen CDA en PvdA drongen er bij Bos op aan meer helderheid te bieden. Bos weigerde dat, omdat de Kamer hem niet eerder zo concreet had gevraagd het onderzoek niet te anonimiseren. Een wijziging van de opdracht zou het onderzoek alleen maar verder vertragen, zei Bos. Wel zegde hij toe contact op te nemen met de Stichting Verliespolis, die de belangen van 80.000 gedupeerden behartigt. Verliespolis maakte eerder deze week bekend zich ernstige zorgen te maken over het feitenonderzoek en had al geklaagd dat de commissie pas eind april klaar is en niet op 1 april. Ook de stichting wil niet dat de gegevens van de verzekeraars anoniem blijven.

De woekerpolissenaffaire ontstond toen in 2006 grote onrust rees bij consumenten over verborgen kosten in hun beleggingsverzekeringen. Het gaat om ongeveer 6,5 miljoen polissen, waaronder veel pensioenspaarplannen en beleggingshypotheken.

Begin deze maand publiceerde de Ombudsman Financiële Dienstverlening een advies over de woekerpolissen. Hierin stelde hij dat consumenten onvoldoende geïnformeerd zijn bij het kopen van een beleggingsverzekering.