Kabinet: lagere belasting op erfenis

Het kabinet wil de belasting op erfenissen verlagen. Het hoogste belastingtarief, nu 68 procent, zal worden verlaagd tot onder de 50 procent. Ook worden – vaak legale – constructies om belasting te ontwijken, aangepakt. Opvolging in familiebedrijven wordt fiscaal vereenvoudigd.

Dat heeft staatssecretaris De Jager (Financiën, CDA) vandaag bekendgemaakt. Kern van de wijziging, die in 2010 moet ingaan, is dat de nieuwe wet uitgaat van de ontvanger van de erfenis. In de huidige, 150 jaar oude wet staat de erflater centraal. De Jager wil de erfenis meer bekijken vanuit een economisch perspectief.

De positie van de partner en kinderen bij erfenissen wil de Jager niet verslechteren. De positie van andere erfgenamen moet verbeteren. Die betalen nu tussen de 41 en 68 procent belasting over een erfenis. Dat wordt volgens de plannen van De Jager minder dan 50 procent. Belastingvrije drempels en vrijstellingen voor schenkingen bij leven blijven bestaan. Ze worden aangepast aan de nieuwe tariefregels.

Het systeem van successierecht bestaat op dit moment uit zeven belastingschijven met vier groepen erfgenamen. Dat betekent dat er 28 mogelijke belastingtarieven zijn. De Jager wil dat versimpelen tot twee of drie groepen erfgenamen en twee belastingschijven. Dat levert zes mogelijke belastingtarieven op.

De staat verwacht dit jaar 2 miljard euro te innen aan successierechten. Dat bedrag zal ook onder de nieuwe wet gehaald moeten worden. Om ruimte te maken voor het verlagen van sommige tarieven, wil De Jager ontwijkconstructies aanpakken. Zo wordt het minder makkelijk om via trustfondsen in het buitenland erfrecht te ontwijken. De Jager wil er ook voor zorgen dat familiebedrijven makkelijk kunnen worden voortgezet als de eigenaar eruit wil stappen.

Deze zomer zal de staatssecretaris een notitie naar de Tweede Kamer sturen. Daarna wil hij reacties horen van Kamerleden, burgers en bedrijven. Medio 2009 zal hij de Tweede Kamer een wetsvoorstel voorleggen.

Vraaggesprek: pagina 15