Hof VS kijkt naar wapenwet

Het Amerikaanse federale Hooggerechtshof heeft zich gisteren gebogen over een van de strengste wapenbezitwetten van het land.

Het Hof moet bepalen of het verbod op het bezitten van een handvuurwapen in het District of Columbia, waarbinnen de hoofdstad Washington valt, in strijd is met het Tweede Amendement. Dit stelt letterlijk dat omdat „een goedgeordende militie nodig is voor de veiligheid van een vrije staat, het recht van het volk om wapens te houden en te dragen niet beknot kan worden”.

De laatste keer dat het Hof zich over het twee eeuwen oude amandement boog, in 1939, bepaalde het dat de verwijzing naar de ‘militie’ impliceert dat het recht niet op individuele burgers slaat. Gisteren lieten enkele rechters onder verwijzing naar de zinsnede ‘het recht van het volk’ blijken dat ze het hier mee oneens zijn. Zo zei rechter Anthony Kennedy dat hij niet geloofde dat de opstellers van de wet niet ook wilden dat „de eenzame kolonist zichzelf en zijn familie zou kunnen verdedigen tegen vijandige indianenstammen, wolven, beren, grizzly’s en meer van dat soort dingen”.

Critici van de wet menen dat zij zich zonder wapen niet kunnen verweren als zij thuis worden belaagd. Voorstanders zeggen dat de stad – nu al een van de gewelddadigste van de VS – alleen maar onveiliger zou worden. (AP, Reuters)