Economie remt af door kredietcrisis

De Nederlandse economie zal dit jaar hinder ondervinden van de kredietcrisis en de ernstige problemen op de financiële markten. De economische groei zal dit en komend jaar met bijna 2 procentpunt terugvallen, van 3,5 procent in 2007 naar 1,75 procent in 2009.

Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Planbureau (CPB), die vandaag zijn bekendgemaakt. „Het beeld is verder verslechterd”, zegt CPB-directeur Coen Teulings vandaag in deze krant in een toelichting op de cijfers in het Centraal Economisch Plan 2008. Hij noemt het „onvermijdelijk” dat de Nederlandse economie later dit jaar wordt geconfronteerd met de gevolgen van de internationale financiële crisis.

De eerste helft van dit jaar profiteert Nederland nog van de florissante groei van het bruto binnenlands product van 2007, waardoor de economie nog met 2,25 procent zal groeien. Maar in de loop van 2008 zullen de gevolgen van de internationale crisis merkbaar worden. De groei van de wereldhandel zal dit jaar aanzienlijk afnemen als gevolg van de kredietcrisis. „Nederlandse bedrijven zullen hierdoor moeilijker kunnen exporteren”, zegt Teulings. Het planbureau verwacht zelfs een halvering van de groei van de uitvoer dit jaar. De vooruitzichten voor de Nederlandse export zijn door de kredietcrisis volgens het CPB onzekerder dan anders.

Ook gaan bedrijven last krijgen van de aversie tegen risico van kredietverschaffers waardoor ze hogere premies voor leningen moeten betalen. Mede daardoor zal de groei van de totale bedrijfsinvesteringen, die dit jaar volgens het CPB op 7 procent uitkomt, volgend jaar scherp terugvallen. Ook de productievertraging in 2008 en de afnemende winstgevendheid van ondernemingen leiden tot een lagere groei van de investeringen. Het CPB verwacht voor volgend jaar zelfs een vermindering van 3,5 procentpunt. Dat komt neer op een halvering van de groei van de investeringen.

Daarnaast hebben de daling van de aandelenkoersen en de afgenomen stijgingen van de huizenprijzen forse effecten op de particuliere consumptie. Hierdoor nemen de binnenlandse bestedingen af, zodat de economische groei verder terugvalt.

Met de inzinking van de economische groei, komt volgens het CPB ook een einde aan de groei van de werkgelegenheid. Toch blijft op de arbeidsmarkt sprake van „hoogconjunctuur”, zo staat in het Centraal Economisch Plan. Met iets meer dan 300.000 werklozen (4 procent van de beroepsbevolking) en meer dan 200.000 vacatures blijft de situatie op de arbeidsmarkt gespannen. De werkloosheid is ook volgend jaar met 4,5 procent zeer laag. De stijging van de contractlonen noemt Teulings ondanks de krapte op de arbeidsmarkt „alleszins redelijk”. De lonen zullen dit jaar naar verwachting met 3,25 procent stijgen, inclusief de prijscompensatie van 2,5 procent.

De onzekerheden rond de effecten van de kredietcrisis blijven groot. „Er zijn nog steeds verrassingen mogelijk”, zei Teulings.

Interview Teulings: pagina 16