DNB slaat alarm over risico’s in zorgsector

De Nederlandsche Bank (DNB) slaat alarm over haar eigen toezicht op de financiële positie van de zorgverzekeraars. De centrale bank zegt in haar vanmiddag gepubliceerde kwartaalbericht dat zij „zich moeilijk een oordeel kan vormen over de financiële situatie en de daaruit voortvloeiende risico’s bij zorgverzekeraars”.

De zorgverzekeraars kampen met de terugslag van de prijzenoorlog die zij voerden bij de invoering van het nieuwe zorgstelsel in 2006, toen zij met lage premies marktaandeel wilden winnen of behouden. Zij hebben sinds 2006 op de nieuwe basisverzekering bijna 900 miljoen euro verlies geleden. Dat is deels gecompenseerd met winsten op beleggingen en kostenreducties door fusies en krimpende personeelsaantallen.

Alle Nederlanders moeten vanaf 2006 verplicht een basispolis kiezen bij een zorgverzekeraar. De centrale bank controleert of de verzekeraar genoeg reserves heeft.

Naar aanleiding van de onduidelijkheden is De Nederlandsche Bank in overleg gegaan met alle betrokkenen in de zorgsector over een structurele verbetering van de administratieve processen in de branche, zegt een woordvoerder. Bij dat overleg zijn ook de toezichthoudende Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) en het ministerie van Volksgezondheid betrokken. De centrale bank maakt nu geen gegevens bekend over de financiële positie van de zorgverzekeraars per eind 2007.

De Nederlandsche Bank klaagt in het kwartaalbericht over de gevolgen van de wijzigingen in de financiering van de ziekenhuizen. Daardoor is de betrouwbaarheid van hun declaraties bij de verzekeraars niet zeker. Ook werkt het systeem niet goed waarmee de zorgverzekeraars onderling de risico’s verdelen van de kosten van de behandeling van hun klanten. Verder geven wijzigingen in de financiering en de reikwijdte van het zorgstelsel een „aanzienlijke onzekerheidsmarge”.

    • Menno Tamminga