De verpleegkundige

Floris Bijlsma (34)

Studie: Verpleegkunde, Hogeschool Utrecht (1993-1997)Werk: verpleegkundige, Vesalius Kliniek Den DolderHuis: appartementBrutomaandsalaris: 2.800 euro voor 32 uur in de week

Wat voor werk doet u?

„Ik ben verpleegkundige in een kliniek voor patiënten met niet-aangeboren hersenletsel. Het letsel kan bijvoorbeeld zijn ontstaan door een ongeluk, een hartaanval, drugs of geweld. Tijdens de opname in onze kliniek worden de patiënten onderzocht en behandeld. Daarbij richten we ons vooral op de gedragsproblemen als gevolg van letsel. Als verpleegkundige heb ik een centrale functie bij de behandeling. Van alle deskundigen die we in huis hebben, zoals psychologen en artsen, hebben verpleegkundigen het meeste contact met de patiënten. Wij lopen de hele dag op de afdeling rond en hebben de kans het gedrag van de patiënten te observeren. Wat kunnen ze nog wel en wat niet?”

Welke klachten hebben uw patiënten?

„Dat kan enorm verschillen. Sommigen zijn er zeer slecht aan toe. De hersenfunctie kan zodanig zijn aangetast dat ze na tien seconden vergeten waar ze mee bezig zijn. Anderen kunnen nog behoorlijk functioneren. Maar voor alle patiënten geldt dat er met het hersenletsel een knik in hun leven is gekomen. Ze zijn andere mensen geworden. Hersenletsel kan nooit meer worden hersteld. We leren patiënten met hun aandoening om te gaan. Sommigen van hen gaan na de behandeling weer thuis wonen en zelfs aan het werk, zij het aangepast aan hun mogelijkheden. Anderen gaan naar beschermde woonvormen of verpleeghuizen.”

U volgt sinds kort een deeltijdopleiding journalistiek. Waarom?

„Ik hou van schrijven. Dat doe ik al mijn hele leven. Ik heb veel in het buitenland gewoond, gewerkt en gereisd. Vooral in Azië. Een paar jaar terug heb ik een boek gepubliceerd met reisverhalen. Bovendien schrijf ik voor het blad IndiaNu. Via de opleiding journalistiek wil ik mijn schrijfkwaliteiten ontwikkelen. Ik hoop in de toekomst vaker artikelen te schrijven voor diverse tijdschriften.”

Tobias Reijngoud

    • Tobias Reijngoud