Blunders in de IT

Ed Brinksma probeert in het artikel `Alweer een computerstoring?` computerstoringen te verklaren door een verband te leggen tussen het gebrek aan kwaliteit van software en de groeiende capaciteit van hardware (nrc.next, 17 maart). Ter illustratie noemt Brinksma een aantal spraakmakende IT-blunders. Deze blunders werden echter vooral veroorzaakt door onder andere slordige planning en het negeren van beveiligingsprincipes. Beter of meer testen, zoals Brinksma suggereert, had dan ook weinig bijgedragen aan het voorkomen van deze rampen.