Biobrandstof geeft extra algen in zee

Rotterdam. De grootschalige productie van biobrandstoffen in de VS dreigt een ecologische ramp te worden voor de Golf van Mexico. Canadese en Amerikaanse onderzoekers voorspellen dit in de Proceedings of the National Academy of Sciences (Early Edition). Bij de teelt van de grote hoeveelheid maïs die voor de geplande hoeveelheid alcohol nodig is, zal veel kunstmest worden ingezet. Met enige vertraging komt het surplus daarvan terecht in de rivieren de Mississippi en Atchafalaya die uitmonden in de Golf van Mexico. Verwacht wordt dat de stikstofafvoer in 2022 met een waarde van 10 tot 34 procent gestegen zal zijn. De jaarlijkse algenbloei voor de kust zal nog verder versterken wat tot groot zuurstoftekort in diepere waterlagen leidt. De al bestaande `Dode Zone` zal uitbreiden.