Zakelijk directeur helpt Stedelijk bij re-launch

Het Stedelijk Museum heeft een zakelijk directeur aangesteld. Hij moet helpen het museum voor te bereiden op de heropening, eind 2009.

Bedrijfseconoom Toine van der Horst gaat zich vanaf 15 april als zakelijk directeur samen met algemeen directeur Gijs van Tuyl bezighouden met het versterken van de commerciële activiteiten van het Stedelijk Museum.

Van de Horst (1958) is bedrijfseconoom en werkte bij het omroepbedrijf NOB. Voor uitgever VNU werkte hij in Amsterdam, Milaan en Parijs, waar hij veranderingstrajecten leidde. Sinds 2003 was hij zelfstandig adviseur bij productie- en mediabedrijven.

Tot nu toe deed Van Tuyl het commerciële werk zelf, dus vanwaar deze stap? Van Tuyl: „Ik kan maar maximaal 16 uur per dag werken, en we maken met het museum een cruciale fase door.”

Het Stedelijk Museum is tijdelijk weg uit zijn huisvesting aan het Museumplein. Sinds een paar jaar is het gehuisvest in een voormalig postgebouw bij het Centraal Station. De belangrijke collectie twintigste-eeuwse schilderkunst kan daar niet worden getoond. De huisvesting in Post-CS moet deze herfst bovendien worden verlaten, omdat het postgebouw wordt gerenoveerd. Het opgeknapte en uitgebreide eigen gebouw is op zijn vroegst eind 2009 beschikbaar. In de tussentijd wil het Stedelijk met exposities op verschillende kleinere locaties in de stad zichtbaar blijven.

Van Tuyl houdt zich in het kader van de heropening bezig met de nieuwe inrichting, het opzetten van de horeca en de ontwikkeling van een Stedelijkstoel. „Allemaal hartstikke leuk, maar daarnaast moet ik voor de collectie zorgen, ik werk bijvoorbeeld aan de oprichting van een collectiefonds.” Volgens hem heeft een museum als het Stedelijk naast de algemeen directeur met artistiek-inhoudelijke taken een zware zakelijk directeur nodig. „Alle grote Nederlandse musea hebben een zakelijk directeur”, zegt persvoorlichter Marie-José Raven. „Het is een logisch gevolg van de verzelfstandiging van het museum. ” Maar die verzelfstandiging is al twee jaar een feit. Waarom pas nu een zakelijk directeur benoemd? Van Tuyl: „Ik wilde het al langer. Dat dat even duurde heeft te maken met het zoeken naar de juiste vorm. ”

De Raad van Toezicht maakte volgens van Tuyl bezwaar tegen een ‘directeurenduo’ zoals indertijd Rudi Fuchs en Stevijn van Heusden, omdat die constructie leidde tot veel spanningen. „Nu wordt de verdeling anders: we leiden samen het museum maar ik ben en blijf statutair directeur.”

Een lid van de Raad van Toezicht dat anoniem wil blijven zegt dat de raad tevreden is over zowel Van Tuyls zakelijke als artistieke beleid. Maar volgens hem is de aanstaande ‘re-launch’ de grootste gebeurtenis sinds de opening. Omdat de gemeente voor het verzelfstandigde museum niet genereus is geweest, moet veel geld worden geworven. Een zakelijke directeur kan daarbij helpen.

Van Tuyl zegt dat de benoeming ook de „continuïteit binnen de directie” moet waarborgen. „Ik blijf niet eeuwig directeur en nu is het zakelijke gedeelte goed ondergebracht.” Preludeert de Raad met deze benoeming op zijn vertrek? De toezichthouder kan niets zeggen over een eventuele termijnverlenging. Van Tuyl: „Het zou niet erg zijn weer eens iets anders te gaan doen. Maar voorlopig weet ik dit: mijn termijn loopt af op 1 januari 2010, en dan moet het museum weer open zijn.”

    • Herien Wensink