Wisent uitgezet in duinen

In de duinen bij Haarlem zijn vandaag drie wisenten (Europese bizons) uitgezet. De wisent wordt met uitsterven bedreigd. Foto NRC Handelsblad, Rien Zilvold foto rien zilvold uitzetten wissenten Zilvold, Rien

Drie wisenten zijn vandaag in duingebied Het Kraansvlak tussen Haarlem en Zandvoort uitgezet. De diersoort, die wel de Europese bizon wordt genoemd, wordt met uitsterven bedreigd. Twee oudere vrouwtjes en een kalfje zijn het afgelopen etmaal uit Polen naar Nederland vervoerd, om zich te voegen bij een vorig jaar al uitgezette stier en twee jonge vrouwtjes. Het uitzetten is een experiment dat vijf jaar zal duren. Als de proef slaagt, kan een groep wisenten worden uitgezet in een groter gebied, vermoedelijk de Veluwe of Flevoland.

Onderzoekers van de universiteiten in Groningen en Nijmegen volgen het experiment. Ze doen ervaring op bij het beheer van het gebied. Ecologen bestuderen het gedrag van de wisenten en het effect van de dieren op het duingebied. De met zenders uitgeruste wisenten hebben zich de afgelopen tien maanden snel aangepast, vertelt onderzoekscoördinator Joris Cromsigt. In Nederland worden de dieren, anders dan in Polen, niet bijgevoerd. Ze hebben volgens Cromsigt geleerd om in de wintermaanden relatief veel tijd te besteden aan foerageren, en minder aan rusten en sociaal gedrag. De dieren vertonen geen agressie jegens mensen. „Ze trekken zich rustig terug als mensen te dichtbij komen”, aldus Cromsigt. Ook blijken de wisenten, die in Polen veelal in bossen leven, in het afwisselende duingebied Het Kraansvlak vaak natte graslanden op te zoeken om te foerageren.

    • Arjen Schreuder