VS verlangden geen solidariteit van de NAVO

In het Commentaar (Opiniepagina, 14 maart) staat de NAVO-solidariteit centraal. Dat zal begin april op de NAVO-top in Boekarest ook weer het geval zijn, want in Afghanistan is solidariteit niet vanzelfsprekend gebleken.

Het Commentaar memoreert dat artikel 5, het cruciale solidariteitsartikel, na de aanslagen van 11 september voor het eerst (en tot dusver eenmalig) werd geactiveerd. ”De operatie Enduring Freedom was daarvan indirect het resultaat”, waarna het altruïsme gestaag is afgebrokkeld.

Het lijkt me nog iets preciezer om eraan te herinneren dat de VS het activeren van artikel 5 na 9/11 weliswaar beleefd waardeerden, maar terzijde schoven.”I didn`t come here to ask for anything”, zei onderminister van Buitenlandse Zaken Richard Armitage destijds al meteen in antwoord op het aanbod uit Brussel.

Op 26 september 2001 deelde onderminister Paul Wolfowitz (Defensie) de NAVO, tot teleurstelling van de ministers, mee dat collectieve actie niet nodig was maar dat het aanbod zou worden opgevat als ”a very powerful basis for a variety of individual requests to individual countries”.Geen NAVO-operatie dus, maar van wisselende ad hoc coalities.

    • Ko Colijn Rotterdam