Vleeskeuring faalt door bezuiniging

De misstanden bij vee- en vleeskeuringen die eerder dit jaar aan het licht kwamen, zijn het gevolg van bezuinigingen op de kosten die werden doorgevoerd na een felle lobby van de vleessector.

Dit blijkt uit interne rapporten van de Voedsel en Warenautoriteit, de instantie verantwoordelijk voor de keuringen, en een rondgang door de sector. Vleesbedrijven, die de keuringen zelf moeten betalen, pleitten met succes voor verlaging van de kosten van keuringen. Hierdoor kampen keuringsinstanties nu permanent met financiële en uitvoeringsproblemen. Zo is onder druk van het bedrijfsleven het ambt van keurmeester in overheidsdienst in 2006 afgeschaft. Ruim 500 keurmeesters verdwenen van de ene op de andere dag uit de Nederlandse slachthuizen. Keuringen worden nu verricht door ‘assistenten’ in dienst van het bedrijfsleven zelf.

Tegenwoordig komen varkens soms levend in de slachtlijn terecht, blijkt uit een intern VWA-rapport, dat eind januari uitlekte. Ook kippen hangen soms spartelend aan de lopende band doordat verdoving niet goed functioneert.

Verantwoordelijk minister Verburg (Landbouw, CDA) zei destijds in de Tweede Kamer dat ze het rapport „niet kende maar wel had moeten kennen”. Ze stelde staatsraad Rein Jan Hoekstra (CDA) aan om onderzoek te doen naar de praktijk rond de keuringen. Morgen presenteert Hoekstra zijn conclusies.

Al in 1991 schreef toenmalig minister Piet Bukman (Landbouw, CDA) aan de Tweede Kamer dat de tarieven die de overheid voor keuringen in rekening brengt bij de vleessector „naar een kostendekkend niveau” zouden worden verhoogd. Dit is nooit gelukt. „De Kamer was er nooit toe te bewegen om die tarieven kostendekkend te maken”, zegt Cees Veerman, de vorige minister van Landbouw. De landbouwlobby van, met name, CDA en VVD, gesteund door de lobby van de Centrale Organisatie voor de Vleessector, bleek een te groot obstakel.

Voedselveiligheid: pagina 13

    • Hans van der Lugt