Reacties: nrc.nl/commentaar

Wij (Europa) moeten ons veel harder opstellen t.o.v. China, ondanks de oproep van de Dalai Lama.

(Andre Esselink op 17 maart over ‘De macht van Tibet’)