Puzzelen met de aangifte

Op 1 april moet de belastingaangifte ingeleverd zijn. Nog twee weken dus om te puzzelen en te schuiven met aftrekposten.

Hoewel bijna niemand het leuk vindt om een belastingbiljet in te vullen, doen de meeste mensen op tijd aangifte. Vóór 22 februari van dit jaar hadden al 730.000 mensen digitaal aangifte gedaan. Tevergeefs overigens, want hun aangiftes waren zoekgeraakt en de Belastingdienst vroeg of ze opnieuw met hun gegevens over de brug wilden komen. Volgens Wilma Hommersom, fiscalist bij Teuben Belastingadviseurs in Amsterdam, kan het verstandig zijn om uitstel van betaling aan te vragen. „Zeker als je verwacht dat je geld terugkrijgt”, zegt Hommersom. „Bij de Belastingdienst krijg je namelijk een veel hogere rente dan bij de bank.” In het eerste kwartaal van 2008 rekent de Belastingdienst 5,3 procent rente. In het tweede kwartaal wordt dat 4,75 procent.

De aangifte na 1 april insturen is echter niet verstandig, want dan kan de Belastingdienst een boete opleggen die het rentevoordeel tenietdoet. Eerst uitstel aanvragen dus. Dat moet schriftelijk gebeuren tot 1 april. Wie verwacht dat hij extra belasting moet betalen, kan maar beter geen uitstel aanvragen. Dan zijn die hoge rentepercentages opeens een stuk minder aantrekkelijk.

Voor de meeste mensen is hypotheekrente de grootste aftrekpost. Lang niet iedereen weet dat de kosten die gemaakt zijn om de hypotheek te krijgen eveneens aftrekbaar zijn. „Dus de afsluitprovisie mag je ook aftrekken van de belasting, al geldt er wel een maximum”, zegt Hommersom. „Als je vorig jaar een huis hebt gekocht, moet je goed kijken naar de overzichten die je krijgt van de hypotheekverstrekker en van de notaris. De kosten die verband houden met je hypotheek kun je aftrekken.”

Ook uitgaven onder de noemer ‘inkomensvoorzieningen voor de toekomst’ kunnen een forse aftrekpost vormen. Dit zijn bijvoorbeeld lijfrentes om het latere pensioen mee aan te vullen. „Je mag de premies aftrekken van de belasting als je een pensioengat hebt”, zegt Hommersom. „Dat kan heel aantrekkelijk zijn. Als je voor 1 april nog een lijfrenteverzekering afsluit en de premie daadwerkelijk voor die datum betaalt, kun je het bedrag nog in mindering brengen op je aangifte over 2007. Maar je moet dat alleen maar doen als je echt behoefte hebt aan een aanvulling op je inkomen na je 65ste.”

Uitgaven in verband met ziekte of invaliditeit zijn soms ook aftrekbaar. Bijvoorbeeld de inkomensafhankelijke premie die de werkgever afdraagt, zorgpremie, en de ziektekosten die niet vergoed zijn door de verzekeraar. „Voor deze uitgaven geldt een drempel”, aldus Hommersom. „Daardoor kun je deze uitgaven eigenlijk alleen maar aftrekken als je een laag inkomen hebt of heel hoge ziektekosten.”

Ieder jaar kiest de Belastingdienst een aspect dat extra gecontroleerd wordt: dit jaar gaat het om het vermogen. Een huis telt niet mee als vermogen. Het tweede huis wel. Ook het saldo van bank-, spaar- en beleggingsrekeningen telt mee. Over de waarde van het vermogen moet vermogensrendementsheffing worden betaald. Wel gelden er verschillende vrijstellingen. Voor volwassenen telt de eerste 20.014 euro niet mee en voor de kinderen is er een vrijstelling van 2.674 euro. Spaartegoeden op een levensloop- of spaarloonrekening zijn vrijgesteld tot maximaal 17.025 euro. Er bestaan ook vrijstellingen voor allerlei beleggingen, zoals beleggingen in groenfondsen en sociaal-ethische fondsen en in durfkapitaal. Mensen kunnen hun vermogen zo uitgekiend spreiden dat ze zo min mogelijk vermogensrendementsheffing betalen. Voor de aangifte over 2007 is dat nu te laat, maar voor de toekomst is het lonend.

Overigens wordt bij het vaststellen van de vermogensrendementsheffing ook rekening gehouden met schulden. Wie een auto op afbetaling heeft gekocht, mag de niet-afgeloste termijnen aftrekken van het vermogen.