Pak geweld tegen agenten eindelijk eens hard aan

Het is te zot voor woorden dat (jeugdige) belagers van gezagsdragers nauwelijks gestraft worden, vinden Anne Mulder en Thessa Oosterholt-Eekhout.

Verbaal en fysiek geweld tegen agenten: het lijkt steeds normaler te worden in Nederland. Een boze man uit Almere kan ongestraft ‘fuck you’ roepen tegen een agent. In Enschede slaat een 16-jarige jongen drie agenten het ziekenhuis in, hij wordt gearresteerd waarop zijn moeder verhaal gaat halen op het politiebureau waarbij zij agenten bespuugt. Afgelopen week werden in Den Haag agenten door een aantal jongeren uitgescholden. Bij hun arrestatie verwondden ze hen. Inmiddels heeft de helft van de agenten te maken met fysiek geweld.

Hoe anders gaat het in bijvoorbeeld Amerika: wie daar een agent uitscheldt of te lijf gaat wordt onmiddellijk in de boeien geslagen.

In Nederland daalde het gezag van de politie onder invloed van de jaren 60 en 70. Gezag was destijds verdacht. Die houding mondde uit in campagnes als ‘die pet past iedereen’ en ‘de politie is je beste vriend’. Onzinnige campagneslogans die het gezag van de politie verder hebben uitgehold.

Natuurlijk speelt het gebrek aan respect op meerdere plekken in de maatschappij, zoals blijkt uit geweld tegen brandweerlieden en leerkrachten. En natuurlijk moet de oorzaak van dit hufterige gedrag worden aangepakt. Maar eerst moet het gezag van politie hersteld worden. Dat is per slot van rekening dé organisatie die de wet moet handhaven.

Om te beginnen moet de politie in uiterlijk en gedrag gezag uitstralen. Dus voor mannen geen lang haar, geen zichtbare tatoeages en geen oorbellen. Daarnaast mag van agenten verwacht worden dat ze niet blowen. Het korps Amsterdam-Amstelland heeft dat inmiddels vastgelegd in een gedragscode. Het wordt tijd dat andere korpsen dit voorbeeld volgen.

Daarnaast moet het afgelopen zijn met de geldgedreven prestatieafspraken voor de politie. Als mensen het gevoel hebben dat de politie vooral bekeuringen uitschrijft om de schatkist te spekken, dan komt dat het gezag van de politie niet ten goede. De politie moet vooral delicten opsporen in plaats van zich uit financieel oogpunt te concentreren op snelheidsovertredingen.

Last but not least moet verbaal en fysiek geweld tegen agenten steviger en sneller worden aangepakt. De wet maakt dat al mogelijk. Volgens artikel 261 van het Wetboek van Strafrecht staat op belediging een gevangenisstraf van maximaal zes maanden of een geldboete van ten hoogste 7.400 euro. Artikel 267 maakt het mogelijk deze straffen met eenderde te verhogen als een agent wordt beledigd. Geweld tegen agenten kan worden bestraft met vier jaar gevangenisstraf en die kan oplopen als dat geweld leidt tot lichamelijk letsel. Nu krijgen daders, áls ze al worden bestraft, een kleine taakstraf of een geringe boete. En dat pas maanden nadat het misdrijf is gepleegd. Een volstrekt verkeerd signaal. Stevige straffen en snelrecht zijn hier op hun plaats, waarbij ook de medische kosten en de kosten van het ziekteverzuim van de agent op de dader moeten worden verhaald.

Anne Mulder en Thessa Oosterholt-Eekhout zijn respectievelijk voorzitter van de VVD-gemeenteraadsfractie in Den Haag en VVD-raadslid.

    • Anne Mulder
    • Thessa Oosterholt-Eekhout