Oud-leiders Servische veiligheidsdienst voor Joegoslaviëtribunaal

Den Haag. Het proces bij het Joegoslaviëtribunaal tegen twee oud-kopstukken van de Joegoslavische geheime dienst is gisteren direct na het begin uitgesteld omdat een van de beklaagden, Jovica Staniic, niet was komen opdagen. Staniic staat samen met Franko Simatovic terecht. Zij leidden de geheime dienst DB ten tijde van president Slobodan Miloevic. De staatsveiligheidsdienst werd gebruikt voor het uitvoeren van paramilitaire acties in Kroatië en Bosnië (1991-1995). Die acties werden uitgevoerd door extreem gewelddadige milities die zouden zijn georganiseerd, aangestuurd en gefinancierd door Staniic en Simatovic. Staniic en Simatovic maakten volgens de aanklagers van het VN-hof onderdeel uit van een `gemeenschappelijke criminele onderneming` waarvan ook Miloevic deel uitmaakte. Ze zijn door het VN-hof aangeklaagd voor misdaden tegen de mensheid en oorlogsmisdaden.