nrc.nl/belgie

Een reconstructie van de politieke impasse in België levert geen fraai beeld op. Vertrouwelijkheid bestaat niet, animositeit voert de boventoon.