JP Morgan krijgt cadeautje van de Fed

Op de dag dat de koersen van andere banken kelderden, schoot die van de Amerikaanse bank JP Morgan omhoog. De marktwaarde van de bank steeg met 13 miljard dollar (ruim 8 miljard euro), ofwel 10 procent.

Tot nu toe is de markt heel enthousiast over de overname van Bear Stearns, en het is makkelijk te begrijpen waarom. JP Morgan heeft niet alleen heel weinig hoeven te betalen, nog belangrijker is dat de bank 30 miljard aan financiering heeft ontvangen van de Federal Reserve (de Fed, het federale stelsel van Amerikaanse centrale banken) tegen schijnbaar fantastische voorwaarden.

En alsof dat nog niet genoeg is, heeft JP Morgan een paar aantrekkelijke bedrijfsonderdelen aan de eigen activiteiten toegevoegd, zoals de afdeling van Bear Stearns die financiële diensten levert aan grote klanten als hedgefondsen, en de afdeling voor handelsactiviteiten op de Amerikaanse aandelenmarkt.

Die onderdelen passen goed in de gaten in de strategie van JP Morgan zelf, hoewel er uiteraard ook aardig wat overlappingen zijn. Maar dat kan ook worden gezien als een kans op synergievoordelen. De jongste schatting is dat JP Morgan misschien wel de helft van de 15.000 werknemers van Bear Stearns zal kunnen ontslaan.

Jamie Dimon, de topman van JP Morgan, kon zo’n goede deal in de wacht slepen doordat hij de enige potentiële koper lijkt te zijn geweest op het moment dat de verkoper zich in zulke benarde omstandigheden bevond. Belangrijker dan het kunnen overnemen van de firma voor 2 dollar per aandeel (ofwel 236 miljoen dollar in totaal, volledig betaald in JP Morgan-aandelen), is de kredietlijn van 30 miljard dollar van de Fed.

De kredietlijn is een lening met een lange looptijd, volgens een ingewijde van misschien wel meer dan vijf jaar. In de tweede plaats kan het geld worden gebruikt ter financiering van 30 miljard dollar aan minder liquide bezittingen van Bear Stearns, zoals die op de Amerikaanse hypotheekmarkt en op de markt voor bedrijfsovernames met geleend geld.

In de derde plaats zal de Fed klaarblijkelijk genoegen nemen met een zeer bescheiden haircut (het percentage dat in mindering wordt gebracht op het onderpand ter weerspiegeling van het risico): aanzienlijk lager dan 5 procent. In de vierde plaats is de koers waartegen JP Morgan bezittingen als onderpand kan inbrengen dit weekeinde op een vast niveau vastgelegd. En tenslotte gaat het om een een lening waarbij de leningnemer niet hoofdelijk aansprakelijk is jegens de financier.

Alles bij elkaar genomen lijkt het erop dat JP Morgan in feite een enorme, ver weg gedateerde putoptie van de Fed heeft gekregen. Als de markten zich herstellen, kan de bank een forse winst boeken. En als dat niet gebeurt, is het risico voor de Fed.

De waarde van een dergelijke putoptie is moeilijk vast te stellen. Maar opties zijn waardevoller naarmate je langer de tijd hebt om ze uit te oefenen en naarmate de onderliggende bezittingen gevoeliger zijn voor veranderingen in de marktomstandigheden. Het zou geen verrassing zijn als deze putoptie verantwoordelijk is voor een groot deel van de koerssprong van JP Morgan.

Hugo Dixon

    • Hugo Dixon