Is het slim om het geld van een studielening te sparen?

De rubriek mijn geld beantwoordt elke week een praktische vraag van een lezer over geld.

De rente die je betaalt voor een lening bij de Informatie Beheer Groep (IBG) is laag, en de rente die op spaarrekeningen wordt gegeven wordt steeds hoger, zo heeft Folkert Niewijk uit Groningen gehoord. „Is het slim om vanaf het begin van je studie voluit te lenen bij de IB-Groep, om het geld daarna op een spaarrekening met hoge rente te zetten?”

De rente die de IBG hanteert is laag, maar niet zo laag als ze geweest is. Tot 1986 werd er op studentenleningen zelfs helemaal geen rente geheven. Dat nam toe tot een percentage van 11,08 procent in 1992. In 2006 was dit 2,74 procent. Inmiddels betaal je over een studielening 4,17 procent rente, nog steeds laag in vergelijking met commerciële partijen.

Voorheen was het slechts mogelijk aanvullend te lenen als je prestatiebeurs was afgelopen. Na je nominale studieduur, meestal vier jaar, kun je tot een bepaald bedrag per maand lenen om de rest van je studie te financieren. Inmiddels kun je daar ook vanaf het begin van je studie, dus bovenop je prestatiebeurs, mee beginnen. De maximale lening voor uitwonenden is voor 2008 279,69 euro per maand.

Bovendien kun je er nu ook voor kiezen de aanvullende beurs, waar je alleen recht op hebt als je ouders een lager dan modaal inkomen hebben, erbij te lenen. En dan kun je ook nog krediet aanvragen voor je collegegeld. Bij wettelijk collegegeld is dat 128,17 euro per maand. Een rekenprogramma op de website van de IB-Groep leert wat de mogelijkheden zijn. Een uitwonende student met ouders die beide een modaal inkomen van 30.000 euro per jaar verdienen, krijgt bijvoorbeeld 256 euro prestatiebeurs, en kan tot 507 euro lenen en 128 euro collegegeldkrediet aanvragen per jaar. In de terugbetalingsfase wordt de rente iedere vijf jaar vastgesteld.

Het hoogste rentepercentage dat op het moment voor een spaarrekening zonder voorwaarden wordt gegeven, is 4,55 procent door de Akbank. Op de site sparen.startpagina.nl is een overzicht te zien van de hoogste rentes op spaarrekeningen. Andere rekeningen geven hogere rentes, maar dat zijn depositorekeningen. Bij dit type spaarrekeningen zet je je geld voor een bepaalde periode vast, onder allerlei voorwaarden.

En daar wringt hem de schoen volgens de beheerster van de site sparen.startpagina.nl, Hanneke van Veen. „Het rentepecentage van 4,55 is maar een klein verschilletje vergeleken met de de rente op een lening bij de IBG”, zegt Van Veen. „Mocht je het geld onverhoopt toch willen opnemen, dan riskeer je een boete van de bank.”

Er is dus winst te behalen door geld te lenen bij de IBG en dat geld vast te zetten op een spaarrekening, maar die zal bij een inleg van bijvoorbeeld 500 euro per maand over vier jaar rond de 1.000 euro bedragen. De vraag is ook waar je verder van leeft. Je zal allicht naast je studie moeten werken of geld van ouders moeten krijgen om van te leven.

Ewout Lamé

Zelf een vraag? Mail naar nextgeld@nrc.nl

    • Ewout Lamé