In 2007 weer meer asiel aangevraagd

Voor het eerst in vijf jaar is het aantal asielaanvragen in de geïndustrialiseerde wereld in 2007 gestegen. Dat constateert de vluchtelingenorganisatie UNHCR in haar jaarlijkse asieloverzicht, dat vandaag verschijnt.

De stijging in 43 industrielanden is vooral toe te schrijven aan de toename van Iraakse asielzoekers.

De 27 landen van de Europese Unie kregen in totaal 222.900 aanvragen te verwerken, een stijging van 11 procent vergeleken met 2006. ‘Oude’ EU-lidstaten kregen er relatief meer dan ‘nieuwe’. Door scherpe stijgingen in Scandinavië (vooral Zweden) en Zuid-Europese landen als Griekenland groeide het aantal aanvragen in de oude EU met 27 procent. In nieuwe EU-landen was de stijging 9 procent.

Een op de zes nieuwe aanvragen werd door een Irakees ingediend. Dat gebeurde overwegend in de EU zelf, niet bij ambassades in het Midden-Oosten. „Als Iraakse asielaanvragen buiten beschouwing worden gelaten”, schrijft UNHCR in het 38 pagina’s tellende rapport, „bedraagt de toename maar 2 procent”, in plaats van 10 procent. Ook in 2000 en 2002 waren er ‘pieken’ van Iraakse asielzoekers. Het tweede land van herkomst van asielzoekers in 2007 was Rusland, gevolgd door China, Servië en Pakistan.

Nederland kreeg in 2007 volgens het rapport maar liefst 51 procent minder asielzoekers dan in 2006: in totaal 7.100. Maar dit beeld is vertekend, zegt Gilles van Moortel van UNHCR in Brussel. In werkelijkheid bleef het aantal aanvragen ongeveer gelijk. „De cijfers die UNHCR gebruikt hebben alleen betrekking op nieuwe aanvragen. Nederland telde tot en met 2006 als enige land ook herhaalde aanvragen mee. Het is pas per 2007 overgestapt op ‘ons’ systeem. Het cijfer van 2006, 14.470 aanvragen, is zo’n 60 procent te hoog. Dus die daling van 51 procent is in werkelijkheid een heel lichte daling.”

Daarbij komt dat bij de 7.100 aanvragen ook 534 zieke en zwakkere Irakezen zijn geteld die in 2007, met hulp van UNHCR, vanuit Syrië of Jordanië in Nederland zijn ‘geherhuisvest’. Dit zijn zorgvuldig geselecteerde mensen die om humanitaire redenen naar Nederland zijn gehaald.

De stijging van asielaanvragen in de 43 landen van vorig jaar, benadrukt William Spindler van UNHCR in Genève, is voorlopig relatief. „De trend is: strengere wetgeving, minder aanvragen. Het aantal aanvragen is de helft van wat het in 2001 was. Het beeld dat we worden overspoeld, klopt niet. De echte last wordt gedragen door landen als Syrië en Jordanië, waar ruim 2 miljoen Irakezen zitten.”

Het rapport is te lezen op: www.unhcr.org