Groen licht voor plan Wieringerrandmeer

Provinciale Staten van Noord-Holland hebben gisteren met een ruime meerderheid definitief ingestemd met het plan voor de aanleg van het Wieringerrandmeer.

Het meer moet zowel de natuur als de economie in de Kop van Noord-Holland een impuls geven en van Wieringen, net als vroeger, weer een eiland maken. In 1930 werd de Wieringermeer ingepolderd. Met de uitvoering van de plannen is ruim 300 miljoen euro gemoeid. Het meer wordt een 9 kilometer lange en 2 kilometer brede waterplas. Daaromheen verrijzen zo’n 2.000 woningen.

Enkele tientallen boeren trachtten gisteren met een laatste protest de bestuurders op andere gedachten te brengen. Voor het plan moeten dertig boerenbedrijven wijken. Sommige boeren in de omgeving krijgen te maken met een andere waterhuishouding. Voor het plan zijn overheden en bedrijven een samenwerking aangegaan. Eerder gingen de gemeenteraden van Wieringen en Wieringermeer akkoord met de plannen.

Over het plan is enkele jaren overleg gevoerd. Het is de bedoeling dat in 2010 de eerste schop in de grond gaat.