Geoorde dwergalk tast met kopveren

Rotterdam, 18 maart. Geoorde dwergalken gebruiken de lange pluimveren rond hun ogen als tastorgaan in donkere tunnels. Dat schrijven Canadese biologen in Behavioral Ecology. De alken hebben enkele lichtgekleurde pluimen, ongeveer even lang als de kop. Op Buldir Island, ten westen van Alaska, leggen geoorde dwergalken (Aethia pygmaea) hun eieren in donkere spleten tussen het basalt. Onderzoekers bootsten deze nestomgeving na met een houten labyrint. Op een infraroodcamera zagen zij vervolgens dat vogels met afgeplakte tastveren in het donkeren doolhof bijna drie keer zo veel tegen de wanden botsten als vogels met vrije tastveren. Alken met lange veren rond de ogen bleken ook iets beter te navigeren dan vogels met korte veren.