Geef oom agent zijn pet terug

Agenten worden bespuugd, uitgescholden en geslagen.

Tijd om met drie simpele maatregelen het gezag van het politiekorps te herstellen.

Geef oom agent zijn pet terug Illustratie Bas van der Schot Schot, Bas van der

De laatste jaren vindt er steeds meer verbaal en fysiek geweld plaats tegen politieagenten. Een boze man uit Almere kan ongestraft ‘fuck you’ roepen tegen een agent. In Enschede slaat een zestienjarige knul drie agenten het ziekenhuis in; hij wordt gearresteerd, waarop zijn moeder verhaal gaat halen op het politiebureau alwaar zij de agenten bespuugt. En afgelopen week scheldt een aantal jongeren een paar agenten in Den Haag uit, om vervolgens bij hun arrestatie de agenten te verwonden.

De helft van alle agenten in Nederland heeft inmiddels te maken met fysiek geweld. Het lijkt steeds normaler te worden. In andere landen gaat dit wel anders. Wie in Amerika een agent uitscheldt of te lijf gaat wordt onmiddellijk in de boeien geslagen.

In Nederland is het gezag van de diender in de jaren ’60 en ’70 fors gedaald. Gezag was destijds verdacht. Die houding mondde uit in campagneslogans als ‘Die pet past iedereen’ en ‘De politie is je beste vriend’. Onzinnige kreten die het gezag van de politie verder hebben uitgehold.

Het gebrek aan respect voor gezagdragers speelt op meer plekken in de maatschappij. Zie het toenemende geweld tegen brandweerlieden, ambulancemedewerkers en leerkrachten. Natuurlijk moet ook op die plekken iets gedaan worden aan het hufterige gedrag. Maar laten we beginnen met het herstel van het gezag van de politie. Dat is per slot van rekening dé organisatie die de wet moet handhaven. Als het daar niet lukt, lukt het nergens.

Ten eerste is het zaak dat de politie in uiterlijk en gedrag gezag uitstraalt. Dus voor mannen geen lang haar, geen zichtbare tatoeages en geen oorbellen. In New York gelden deze voorschriften al voor agenten. Daarnaast mag van agenten verwacht worden dat ze bijvoorbeeld niet blowen. Het korps Amsterdam-Amstelland heeft dat inmiddels vastgelegd in een gedragscode en het wordt tijd dat andere korpsen dit voorbeeld volgen.

Daarnaast moet het afgelopen zijn met de geldgedreven prestatieafspraken met de politiekorpsen. Als mensen het gevoel hebben dat de politie vooral bekeuringen uitschrijft om de schatkist te spekken, dan komt dat het gezag van de dienders niet ten goede. De politie moet een dwarsdoorsnede van verschillende delicten opsporen en tegengaan in plaats van zich uit financieel oogpunt te concentreren op snelheidsovertredingen.

Tot slot moet verbaal en fysiek geweld tegen agenten steviger en sneller worden aangepakt. De wet maakt dat al mogelijk. Volgens artikel 261 van het Wetboek van Strafrecht staat op belediging een gevangenisstraf van maximaal zes maanden of een geldboete van ten hoogste 7.400 euro. Artikel 267 maakt het bovendien mogelijk om deze straffen met een derde te verhogen als het belediging van een agent betreft. Geweld tegen agenten kan worden bestraft met vier jaar gevangenisstraf – een straf die kan oplopen als het geweld tot lichamelijk letsel leidt. Nu krijgen daders nog te vaak – als ze al worden bestraft – een kleine taakstraf of een geringe boete, maanden nadat het misdrijf is gepleegd. Dat is een volstrekt verkeerd signaal. Stevige straffen en snelrecht zijn hier op hun plaats.

Als het om het gezag van onze ambtsdragers gaat, kan men niet voortvarend genoeg zijn.

Anne Mulder is voorzitter van de gemeenteraadsfractie van de VVD in Den Haag.

    • Anne Mulder