Fantasy serieus genomen

Marco Kunst maakt in zijn fantasy-jeugdboek Isa’s Droom (Querido, €14,95) slim gebruik van de mysterieuze status van de geest in coma, aldus Mirjam Noorduijn. Marco Kunst maakt in zijn fantasyjeugdboek Isa’s D ro o m ( Q u e r i d o, €14,95) slim gebruik van de mysterieuze status van de geest in coma, aldus Mirjam Noorduijn n Zie pagina 10

Marco Kunst maakt in zijn fantasy-jeugdboek Isa’s Droom (Querido, €14,95) slim gebruik van de mysterieuze status van de geest in coma, aldus Mirjam Noorduijn. ‘Hier spreekt een auteur die fantasy serieus neemt. Die weet dat een volkomen denkbeeldige samenleving aan regels is gebonden en nauwgezet moet worden geconstrueerd. Alle imaginaire feiten en daaruit voortkomende metaforen moeten kloppen. Anders verliest het verhaal zijn samenhang, logica en geloofwaardigheid. Soms is Isa’s droom wat bedacht en soms legt Kunst te veel uit. Maar de ontroerende karakters, geweldige (taal)vondsten, mythologische verwijzingen, beeldende landschapsbeschrijvingen en de dwingende voortstuwing naar de plot doen deze kleine tekortkomingen teniet. Zelden heb ik zo oorspronkelijk de moeizame zoektocht naar authenticiteit verbeeld gezien.’