Eureko: lagere verliezen op ziektekosten

De marktleider op de Nederlandse zorgverzekeringsmarkt, bank en verzekeraar Eureko, heeft zijn verliezen op de basispolis en de aanvullende ziektekostenverzekeringen vorig jaar dankzij eenmalige opbrengsten en hogere premies aanzienlijk weten te verminderen.

Dat blijkt uit de resultaten die Eureko, de moedermaatschappij van zorgverzekeraars als Achmea en FBTO, vanochtend heeft gepubliceerd. De nettowinst van heel Eureko kwam 1 procent lager uit op een niveau van 979 miljoen euro. De winstdaling werd nog beperkt door een ruim tweederde lager bedrag dat aan winstbelasting moet worden betaald: 62 miljoen euro, tegenover 230 miljoen euro in 2006.

Bij zijn zorgverzekeringsactiviteiten bracht Eureko het verlies voor belastingen op de basispolis met bijna de helft terug tot 52 miljoen euro. De verbetering hangt vooral samen met lagere (45 miljoen euro) reserveringen voor verliesgevende polissen, zo blijkt uit Eureko’s toelichting. Verder hadden nabetalingen (63 miljoen euro) op eerder afgesloten rekeningen van zorgaanbieders een positief effect op de winst.

Het meest spectaculair lijkt de omslag in het verlies op de aanvullende verzekeringen, waar een negatief resultaat van 109 miljoen euro werd omgezet in een winst van 38 miljoen euro. Maar deze verbetering was grotendeels het gevolg van eenmalige opbrengsten, zegt Eureko.

De zorgverzekeringsbedrijven van Eureko zijn na de overname van de kleinere verzekeraar Agis de grootste van Nederland geworden, met een marktaandeel van 29 procent en premie-inkomsten van samen 9,3 miljard euro. De cijfers van Agis zijn nog niet in de resultaten over 2007 verwerkt, aangezien de overname formeel per 31 december 2007 is gedaan.

De grootaandeelhouders van Eureko (ruim 24.000 voltijdbanen) zijn Vereniging Achmea (52 procent) en Rabobank (38 procent).