En nu zijn er ineens twee commissies-Bakker

Acht namen, onder wie een Bakker en een Backer: D66 stelt vandaag een commissie ‘Echte arbeidsparticipatie’ in, ofwel de ‘commissie-Bakker 2’.

Vanaf vanavond buigt een groep deskundigen onder leiding van oud-Kamerlid voor D66 Bert Bakker zich over de manieren waarop de arbeidsparticipatie in Nederland kan worden vergroot – net als die andere, door het kabinet ingestelde commissie-Bakker. Hoewel de opdracht voor ‘Bakker 2’ letterlijk is gekopieerd van die voor ‘Bakker 1’, is er een cruciaal verschil, aldus D66-leider Alexander Pechtold: op deze commissie rust geen ‘hypotheek’. De groep van merendeels aan de partij gelieerde deskundigen hoeft zich van vakbonden noch coalitiebelangen iets aan te trekken. Ze kan vrijelijk alle middelen om meer mensen aan het werk te krijgen onderzoeken: het op latere leeftijd omscholen van werknemers, meer vrouwen en allochtonen aan het werk, langer doorwerken én versoepeling van het ontslagrecht.

De uiterlijk op 1 juni 2008 gepresenteerde bevindingen (ook de deadline is die van ‘Bakker 1’) moeten in elk geval tot een „stevig debat” leiden, aldus Pechtold, die op deze manier natuurlijk hoopt dat de D66-gedachten alsnog bonden en kabinet uit hun „kramp” zullen halen. Pechtold wijt de huidige stilstand eerder aan premier Balkenende en zijn angst voor „een vol Museumplein” dan aan minister Donner (Sociale Zaken, CDA), die volgens Pechtold „stevig en eigenwijs genoeg” is om de ook door hem gewenste hervormingen door te voeren.

    • Sandra Heerma van Voss